Walorami dydaktycznymi tej ścieżki jest możliwość zobaczenia różnorodnego drzewostanu, parku przypałacowego z Żyrowej, zabytkowe zabudowania folwarczne oraz nieczynnego kamieniołomu wapienia.

Nazwa ścieżki

Z Góry Św. Anny do Ligoty Dolnej przez Żyrową  (Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, ul. Leśnicka 10, 47-150 Góra Św. Anny, tel.  077/ 461 50 74, e-mail [email protected])

Długość ścieżki 12 km
Czas przebycia 4 h
Trasa (miasta) Dojazd: autobusem PKS ze Zdzieszowic w kierunku Gogolina, Krapkowic; samochodem na parking przy kościele; pieszo ze stacji PKP Zdzieszowice; trasa: Góra Chełmska – Ligota Dolna
Opis (krótki)

Ścieżka rozpoczyna się obok zajazdu: Pod Górą Chełmską. Tam znajduje się tablica  trasę. Spod zajazdu wychodzimy na drogę asfaltową w kierunku Zdzieszowic, następnie skręcamy w prawo w dolinę Krowioka, mijamy  szpaler drzew bukowych i przechodzimy przez drewniany mostek.

Skręcamy w lewo i idziemy w dół szeroką drogą; tędy wiedzie również czarny szlak im. Jana Pawła II. Po lewej stronie na stromym zboczu rosną okazałe buki i duże skupiska kopytnika pospolitego.

Na prawo od ścieżki przeważają drzewostany złożone głównie z buków i dębów  z lewej rośnie las świerkowy. Dochodzimy do rozwidlenia dróg i przy rozłożystej brzozie brodawkowatej skręcamy w prawo ścieżką wzdłuż ściany młodego lasu.

Rośnie tu: czeremcha zwyczajna, głóg dwuszyjkowy, świerk pospolity, sosna zwyczajna, buk zwyczajny, dąb szypułkowy i czerwony, klon jawor  i pospolity. W oddali widać zabudowania osiedla domów jednorodzinnych w Zdzieszowicach (Kaczorownia). Na skraju lasu rośnie rzadki na Śląsku bez hebd.

Idziemy drogą wzdłuż ogrodzenia sadów jabłoniowych, w oddali widać rezerwat „Lesisko”. Dochodzimy do parku przypałacowego z Żyrowej. Następnie ścieżka prowadzi wzdłuż zabytkowych zabudowań folwarcznych. Trasa wiedzie wzdłuż zabudowań gospodarczych kompleksu pałacowo- parkowego, za którym skręcamy w prawo drogą polną obsadzoną kasztanowcami i dochodzimy do skupiska trzech dębów i kasztanowca. Dalej idziemy polną drogą, przy której rosną sady jabłoniowe.

Mijamy okazałe kasztanowce białe i wiekowe robinie akacjowe. Po kilku minutach marszu wchodzimy do Oleszki koło leśniczówki Krępna. Po wyjściu z osady kierujemy się na drogę prowadzącą do Ligoty Dolnej. Idziemy fragmentem zielonego szlaku „Flory i Fauny”. Przechodzimy pod autostradą. Po prawej stronie widać Ligocką Górę Kamienną, z rezerwatem „Ligota Dolna”, w którym ochronie poddano murawy kserotermiczne. 

Z uwagi na utrudniony dostęp do rezerwatu idziemy dalej drogą prowadzącą do nieczynnego kamieniołomu wapienia. Naprzeciw pieca wapienniczego znajduje się tablica opisująca walory przyrodnicze rezerwatu. Udajemy się drogą w górę w kierunku kamieniołomu na jego górny taras. Tutaj jest punkt widokowy na Równinę Opolską. Przez nieduży las sosnowy dochodzimy do ścisłego rezerwatu „Ligota Dolna”. Wracamy do przystanku autobusowego w Ligocie Dolnej.

Część ścieżki prowadzi drogą polną obsadzoną jabłoniami. / Fot. Corné van Braak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię