Rezerwat Grafik utworzono w celu zachowania lasu bukowego o charakterze naturalnym z udziałem licznych drzew pomnikowych. Występują tu trzy zespoły buczyn.

Nazwa ścieżki Z Góry Św. Anny do Zalesia Śląskiego przez rezerwaty Grafik i Boże Oko    (Park Krajobrazowy Góra Św. Anny) 
Długość ścieżki 10 km
Czas przebycia 4 h
Trasa (miasta) Dojazd: autobusem PKS ze Zdzieszowic w kierunku Gogolina, Krapkowic; samochodem na parking przy kościele; pieszo ze stacji PKP Zdzieszowice
Opis (krótki)

Ścieżka rozpoczyna się obok zajazdu „ Pod Górą Chełmską”, gdzie znajduje się tablica ilustrująca przebieg trasy. Stąd ruszamy skrajem szosy prowadzącej do Leśnicy. Mijamy fragment Kalwarii Annogórskiej z drzewostanem lipowo-jesionowym i dochodzimy do gmachu Muzeum Czynu Powstańczego.

Dalej ścieżka prowadzi przez teren Kalwarii. Kolejno mijamy kaplice: Drugi upadek, Pałac Heroda i św. Weroniki, za którym skręcamy w lewo. Przechodzimy obok kaplic: Szymon Cyrenejczyk, Spotkanie z Maryją, Pierwszy Upadek, Przyjęcie Krzyża, Gradusy i Ratusz Piłata. Kierujemy się w stronę wąwozu. Mijamy fragment Kalwarii Annogórskiej z drzewostanem lipowo-jesionowym.

Dalej dróżką kalwaryjską prowadzącą na Górę Oliwną dochodzimy do kaplic: VI Stacja Pogrzebowa, Pojmanie i Ogrójec. Schodzimy stromym zboczem tuż przy kościele Wniebowzięcia NMP i Domu Opieki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Udajemy się w kierunku drogi asfaltowej prowadzącej na Górę Św. Anny. Za drewnianym krzyżem przechodzimy przez mostek i idziemy malowniczą ścieżką. Zbocza porośnięte są różnorodną roślinnością. Roztacza się stąd panorama Góry Św. Anny.

Droga leśna wiedzie granicą rezerwatu „Grafik”. W lesie mijamy kamienną płytę z napisem „Filio”. Występują tu trzy zespoły buczyn, różniące się między sobą składem florystycznym runa i warunkami siedliskowymi. Runo jest ubogie gatunkowo i posiada strukturę skupiskową. Dominują w nim: konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona, szczawik zajęczy. W niektórych płatach występują różne mszaki.

Po opuszczeniu rezerwatu idziemy ścieżką leśną, która prowadzi do Granicy – przysiółka we wsi Czarnocin. Mijamy zabudowania, przechodzimy przez drogę asfaltową z Zalesia Śląskiego do Czarnocina i wchodzimy w las. Idziemy do granicy rezerwatu „Boże Oko”.

Rezerwat utworzono w celu ochrony lasu świeżego z licznie występującymi ponad 100-letnim bukiem. Położony jest na zboczu wzniesienia, którego wysokość wynosi 295 m n.p.m. Dochodzimy do mogiły powstańczej. Na skrzyżowaniu dróg leśnych skręcamy w prawo. Wychodzimy z lasu i drogą w kierunku południowym udajemy się do Zalesia Śląskiego. 

W rezerwacie Boże Oko możemy zobaczyć m.in. konwalię majową. / Fot. Michał Krowiarz, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię