Ponad 4000 uczestników prelekcji poświęconych gospodarce odpadami, kilkudziesięciu uczestników konkursu plastycznego, 1000 aluminiowych bidonów przekazanych uczniom szkół podstawowych, a także 5000 rozdanych ulotek na temat segregacji odpadów to główne efekty kampanii edukacyjno-informacyjnej Związku Celowego Gmin MG-6, która odbyła się pn. „Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz”

Działania te zostały zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Koszt całego zadania wyniósł 81 795 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 73 615,50 zł.

Założeniem kampanii było dotarcie z wiedzą dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi do mieszkańców sześciu gmin: Bogdańca, Deszczna, Lubiszyna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach kampanii poruszono m.in. tematykę właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, szczególnie z tymi, z którymi mieszkańcy mają problem (np. z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, farbami, lakierami, starymi meblami itp.), a także sposobów na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w swoim gospodarstwie domowym. Ponadto omówiono temat możliwości ponownego wykorzystania odpadów, ich naprawy, wymiany, a także roli PSZOKów w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów. Działania, realizowane w ramach kampanii były skierowane zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.

200 prelekcji o odpadach

W szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Gorzów Wielkopolski, Santok, Deszczno, Bogdaniec, Lubiszyn, Kłodawa zostały zorganizowane prelekcje, poświęcone właściwemu postępowaniu z odpadami. Ich tematyka obejmowała zasady segregacji odpadów na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, najczęstsze błędy popełniane podczas segregacji odpadów, postępowanie z odpadami problemowymi (odpady wielogabarytowe, ZSEE, przeterminowane lekarstwa, opony, farby, lakiery itp.), recykling – na czym polega, jakie są jego efekty, a także sposoby na minimalizację ilości wytwarzanych odpadów. Wzięło w nich udział 21 placówek. Prelekcje były realizowane w oparciu o przygotowany scenariusz, dostosowany do grupy wiekowej, prezentację multimedialną, karty pracyoraz schematy recyklingu. Łącznie w prelekcjach wzięło udział 4071 uczniów. Każdy uczeń, biorący udział w zajęciach otrzymał ulotkę dotyczącą właściwego postępowania z odpadami, którą miał przekazać w domu swoim rodzicom. W ramach projektu zostało opracowanych i wydrukowanych 5000 szt. ulotek, które zostały dostarczone do szkół przez osoby prowadzące prelekcje. Dokładnie 1000 uczniów z dziesięciu pierwszych placówek, którzy zgłosiły się do udziału w prelekcjach otrzymało bidon, który ma ich zachęcić do minimalizacji ilości odpadów z tworzyw sztucznych, w których często przynoszą do szkoły swoje napoje. 

Wiedza dobrze posegregowana

Pod takim tytułem odbył się w ramach projektu konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: 1. klasy I-III, 2. klasy IV-V oraz 3. Klasy VI-VIII. Możliwe również było wykonanie zadania konkursowego zespołowo w ramach klasy bądź grupy koleżeńskiej, liczącej co najmniej 3 osoby. Przedmiotem Konkursu było wykonanie dowolną techniką leporello lub lapbooka na temat zagospodarowania odpadów i recyklingu.

Celem tego było poszerzenie wiedzy uczestników na temat zasad segregacji odpadów, postępowania z nimi oraz istoty ich recyklingu. Do konkursu swój udział zgłosiło siedem szkół podstawowych, więc wybór laureatów nie był łatwy. Kapituła dokonując wyboru laureatów, oprócz wartości merytorycznej brała pod uwagę również estetykę i wrażenia wizualne. Nagrody w postaci zestawów gier dydaktycznych, a w przypadku zespołów – również zestawów pojemników do segregacji, zostały wręczone w drugiej połowie czerwca 2024 r. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Działania promocyjne

W ramach kampanii „Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz” udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym. Udało się także osiągnąć, zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe. Wszystkie materiały i realizowane zadania zostały oznakowane logotypami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a także informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Kampania była realizowana przez firmę Abrys Sp. z o.o.  w terminie od 20 października
2023 r. do 21 czerwca 2024 r.

GALERIA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię