Ścieżka ma znaczenie interdyscyplinarne na jej trasie możemy zapoznać się kompleksowo ze środowiskiem przyrodniczym w Magurskiego Parku Narodowego oraz z zagadnieniami kulturowymi.

Nazwa ścieżki Kiczera im. Prof. Jana Rafińskiego (Magurski Park Narodowy)
Długość ścieżki 2,5 km
Czas przebycia 2 h
Trasa (miasta) Żydowskie cmentarz – trawers wokół góry Kiczera Żydowska – droga Grab – Krempna
Opis (krótki)

Ścieżka przyrodnicza Kiczera im. prof. Jana Rafińskiego rozpoczyna się obok cmentarza łemkowskiego w miejscowości Żydowskie i biegnie wokół góry Kiczera Żydowska a kończy się na śródleśnej polanie w pobliżu drogi Krempna – Grab.

Ścieżka w terenie oznaczona jest znakami koloru zielonego i przebiega zróżnicowanym przyrodniczo terenem mijając siedliska zarówno łąkowe, jak i leśne.

Wzdłuż jej przebiegu znajduje się 11 przystanków:

Cmentarz łemkowski w Żydowskim;

Łąka mieczykowo – mietlicowa z fragmentem młaki kozłkowo -turzycowej z wełnianką;

Roślinność ruderalna;

Oczko wodne;

Punkt widokowy; Przebudowa drzewostanu;

Martwe drzewo; Dawna granica rolno  – leśna;

Buczyna karpacka;

Geologia terenu i Polana śródleśna.

Podążając ścieżką, możemy się zapoznać z siedliskami leśnymi i łąkowymi. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię