Działa Wirtualny Model Oczyszczalni Ścieków, który pozwala zapoznać się z budową i działaniem oczyszczalni.

Model pozwala określić – bazując na szacunkowym określeniu wielkości oczyszczalni ścieków na podstawie wielkości miejscowości i udziału przemysłu – np. zapotrzebowanie na tlen. 

Można też obejrzeć cały cykl oczyszczania wody od ściągnięcia ścieków bytowych oraz przemysłowych przez przejście przez oczyszczalnię aż do etapu uzdatniania wody.

Ponadto można zobaczyć charakterystykę ścieków doprowadzonych do oczyszczalni – opis niektórych wskaźników zanieczyszczeń, takich jak BZT, ChZT, zawiesiny ogólne, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Ponadto dzięki dokładnym opisom wybranych elementów oczyszczalni, można zapoznać się z jej budową od środka. Wirtualny Model Oczyszalni Ścieków funkcjonuje w ramach Wirtualnego Laboratorium Agendy21.
 
Wirtualny Model Oczyszczalni Ścieków można obejrzeć tutaj

Źródło: www.a21.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię