Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej zapraszają wszystkich uczniów i przedszkolaków z terenu województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie „Ekologiczna choinka”.

Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska związanymi z nieprawidłową gospodarką odpadami oraz wzmacnianie postaw pro środowiskowych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapoznanie uczniów z ideą upcyklingu, rozbudzenie uczniowskiej kreatywności i pomysłowości

Konkurs trwa od 6 września do 10 listopada 2010 r.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do  10 listopada 2010 r. w siedzibie Organizatora (decyduje data wpływu).

Do wygrania: nagrody rzeczowe oraz możliwość zaprezentowania najlepszych prac na szkolnych Targach Upcyklingu w Lublinie!

•    Praca konkursowa może być wykonana w grupach dwuosobowych lub samodzielnie.
•    Prace konkursowe powinny mieć formę ozdób choinkowych , np. bombek, łańcuchów.
•    Do wykonania prac powinny być użyte odpady opakowaniowe i inne. Dopuszczalne jest użycie materiałów bądź lepiszczy, zapewniających odpowiedni kształt i trwałość pracy konkursowej.

Więcej o konkursie w regulaminie, a także pod nr tel. 81 744 48 25.

Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska związanymi z nieprawidłową gospodarką odpadami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię