Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi zaprasza do udziału w dziewiątej edycji konkursu plastycznego na projekt pocztówki pt. „Ekologium 2011 zielona planeta Ziemia, naszym bezcennym skarbem”.

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży problemów ochrony środowiska naturalnego i ekologii, stymulowanie działalności twórczej, doskonalenie warsztatu młodych twórców i wymiana doświadczeń nauczycieli w oparciu o konfrontację prac na wystawie pokonkursowej.

Tematyka konkursu związana jest z szeroko pojętymi zagadnieniami ekologii i ochrony środowiska naturalnego, z ideami współdziałania na rzecz rozpowszechniania problemów ochrony środowiska naturalnego i ekologii, z ideami rozwoju twórczego i tolerancji.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku 6 -19 lat. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: Do 7 lat, 8-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat.

Warunki konkursu: format A-6 zbliżony do pocztówki, technika – proponujemy interpretację własnego pomysłu w różnorodnych płaskich technikach plastycznych: malarstwo, rysunek, grafika, collage, każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 propozycje projektowe, każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną, jeżeli prace nie zostały wykonane pod opieką nauczyciela, należy wpisać, że są to prace samodzielnie. Prace oceniać będzie jury złożone z artystów plastyków.

Prace należy przesłać do dnia 31 października 2011 r. na adres:
Pałac Młodzieży
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86
z dopiskiem: „Ekologium 2011”

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Dziale Promocji i Organizacji Imprez: tel. (42) 688 52 15 wew. 22, e-mail [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. Regulamin dostępny również na www.palacmlodziezy.lodz.pl

Karta informacyjna dołączona do pracy (należy przykleić na odwrocie pracy)
IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „EKOLOGIUM 2011 – zielona planeta Ziemia, naszym bezcennym skarbem”

 • Dane autora pracy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Wiek
 • Dane szkoły/placówki oświatowej/ewentualnie dane autora pracy
 • Nazwa
 • Ulica/numer
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • e-mail
 • nr tel./fax.
 • Dane nauczyciela/opiekuna prawnego
 • Imię
 • Nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r.
………….………………………………… podpis nauczyciela/opiekuna prawnego

 Źródło: www.palacmlodziezy.lodz.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię