Nasze życie zależy od oddychania, od powietrza. Dlatego tak ważne jest to, aby było to czyste powietrze. A w dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć czyste powietrze wokoło nas. Dzień Czystego Powietrza to pomysł Fundacji Arka, by propagować różnorodne postawy i działania powodujące, iż będziemy oddychali coraz czystszym powietrzem.

Dzień Czystego Powietrza organizowany jest każdego roku – 14 listopada dla wielu szkół stał się już stałym elementem ich pracy. Ale powodzenie naszej kampanii dotyczącej problemu palenia śmieci w piecach domowych jest uzależnione od włączenia się coraz większej ilości szkół, organizacji społecznych i samorządów.

Fundacja Arka proponuje kilkanaście działań, w które może się włączyć każdy komu zależy na zdrowiu i czystym powietrzu.

  • Wystawy edukacyjne

Fundacja Ekologiczna Arka każdego roku, organizuje jesienią, konkurs plastyczny. Każda szkoła przesyła nam po swoich eliminacjach tylko prace 5 najlepszych autorów. Pozostali uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje prace podczas wystawy zorganizowanej w Waszej szkole, domu kultury czy urzędzie gminy.

  • List do dorosłych

Jedną z propozycji dla szkół jest pisanie przez uczniów „Listów do dorosłych”. Wiadomo, iż to do-rośli palą śmieci, ale ich dzieci mogą mieć wpływ na zmianę tej postawy. Dlatego z okazji Dnia Czystego Powietrza, podczas organizowanych prelekcji zachęcamy Was do pisania listów, które wraz z naszymi ulotkami są wręczane rodzicom, dziadkom lub sąsiadom. Taki osobisty list z pewnością lepiej zadziała.

  • Strony internetowe

Internet staje się coraz ważniejszym środkiem masowego przekazu, dlatego wykorzystujemy go także w naszej kampanii. Zamieszczajcie informacje o Waszych działaniach i kampanii „Nie truj-cie” na stronach internetowych szkoły. Zachęcamy także do wysłania tych materiałów do lokalnych portali, stron urzędów gminy, organizacji społecznych itp. Zamieśćcie w tych informacjach link do naszej strony www.FundacjaArka.pl. Wtedy więcej osób będzie mogło włączyć się w naszą kampanię.

  • Goście w szkole

Zachęcamy do zorganizowania spotkania z osobami, które mogą przekazać uczniom ważne informacje na tematy związane z paleniem śmieci, ochroną środowiska i zdrowia. Możecie zaprosić do szkoły: kominiarzy, strażaków, pracowników urzędów gminy, lekarzy, pracowników straży miejskiej itp. Będzie to kolejna ciekawa propozycja dla uczniów, którą można wykorzystać do nagłośnienia problemu palenia śmieci. Zaproszeni goście mogą później wspierać Wasze lokalne działania przeciwko paleniu śmieci.

  • Wydarzenia edukacyjne

W ramach akcji edukacyjnych proponujemy Wam zorganizowanie różnorodnych działań na ze-wnątrz szkoły. Mogą to być happeningi, barwne marsze uliczne, czy rozdawanie ulotek. Happeningi edukacyjne to bardzo dobry sposób na nagłośnienie w mediach każdego problemu. Poniżej publikujemy kilka przykładów takich działań.

  • Happeningi

Zorganizujcie w swojej szkole happening przeciwko spalaniu śmieci, możecie zaprosić rodziców i ich znajomych, władze lokalne, media. Jest to bardzo atrakcyjny sposób na propagowanie kampanii. Praca nad takim happeningiem to także niezapomniana przygoda dla samych uczniów, gdyż każdy może mieć swoje zadanie przy tworzeniu i realizacji happeningu.

  • Rozdawanie ulotek

To jedna z form działania, którą chętnie podejmują szkoły i organizacje lokalne. Pozwala uczyć młodzież najprostszych sposobów dotarcia z informacją do lokalnej społeczności i bronić własnego stanowiska w trakcie rozmów z osobami o odmiennych poglądach. Fundacja Ekologiczna Arka może udostępnić Wam wzór ulotek. Zachęcamy szkoły, samorządy, do wykonywania własnych ulotek.

  • Media

Współpracując z mediami, możemy bardziej nagłośnić problem palenia śmieci. Skorzystajcie z przygotowywanej przez Fundację Ekologiczną Arka informacji prasowej, do której dopiszcie Wasze, lokalne działania i roześlijcie do mediów. Na naszej stronie internetowej dostępne są także liczne artykuły i informacje, które można wykorzystać przy współpracy z dziennikarzami. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów artykułów prasowych, które ukazały się po akcjach organizowa-nych przez szkoły i organizacje społeczne.

  • Wiadomość Czystego Powietrza

Prawie każdy codziennie wysyła e-maile lub sms-y z swojego telefonu komórkowego. Te formy komunikowania stały się bardzo popularne. Wyślijcie krótkie informacje o problemie palenia śmieci do swoich znajomych, zaprzyjaźnionych szkół, instytucji. Poproście, aby przesłali je dalej.

Szkoły magą zgłaszać się do Fundacji po materiały. Kampanię wspiera Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowanie i druk plakatów dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partnerami tegorocznego Dnia Czystego Powietrza są: Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja Zielonej Ligi.

Czy wiesz, że…
Politycy Unii Europejskiej biją na alarm. Z powodu złego stanu powietrza każdego roku umiera 400 tysięcy Europejczyków.  Jak podaje pismo „Przyroda dla Europejczyków” 06/2005: „Obecnie z powodu chorób wywołanych zapyleniem hospitalizowanych jest ponad 100 tysięcy osób rocznie”. Obliczono także, iż czystość naszego powietrza ma bezpośredni wpływ na naszą pracę i rozwój gospodarki. Średnio pół dnia absencji chorobowej przeciętnego Europejczyka wywołana jest złym stanem powietrza. Niestety wśród terenów najbardziej zagrożonych wymieniany jest w raporcie nasz kraj, a w szczególności region śląski. Raport podkreśla ogromny postęp jaki dokonał się w naszym kraju, ale na tle całej Europy dalej jesteśmy na szarym końcu. Z wykresu publikowanego przez pismo „Przyroda dla Europejczyków” wynika, iż spadek długości życia spowodowany obecnością w powietrzu cząstek stałych wynosi aż… 3 lata.


nowe zdjęcie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię