Jutro odbędzie się podsumowanie działania „Odnawialne Źródła Energii – pilotażowego projektu przygotowującego wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjne”. W ramach projektu odbywają się bezpłatne warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli, natomiast uczniowie ze szkół zawodowoych wezmą udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych oraz praktykach, współfinansowych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DC Edukacja oraz Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.2  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, nr Projektu: POKL.09.02.00-30-100/11.

Celem projektu było przygotowanie do końca kwietnia trzydziestu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z woj. wielkopolskiego do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Grupa docelowa projektu:

  •     30 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z woj. wielkopolskiego, 
  •     30 dyrektorów i dyrektorek,
  •     60 nauczycieli i nauczycielek,
  •     360 uczniów i uczennic.

Szkoły otrzymają kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne przygotowujące do wprowadzenia nowego kierunku nauczania. Szkoły zostaną wyposażone w mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną wraz z oprogramowaniem. Dyrektorzy zostaną wprowadzeni w tematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz przygotowani do podjęcia działań w kierunku poszerzenia oferty nauczania w szkole. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z tematyki OZE oraz zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć metodą projektową. Uczniowie otrzymają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z tematyki OZE oraz odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach działających w tym sektorze.

Projekt zakłada stworzenie nowych powiązań "business to education" między szkołami a przedsiębiorstwami, w których będą odbywały się praktyki. Dodatkowo przewidziany jest konkurs projektów uczniowskich związanych z tematyką OZE. Nagrodami w konkursie będą dodatkowe mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną.

Źródło: www.oze.otwartaszkola.edu.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię