11 maja w Rybniku rozpoczęła się akcja ?… z natury segreguję!?, edukująca w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Podczas jej trwania, dzieci i młodzież przekonają się, że właściwie prowadzona segregacja jest równie ważna, jak sam recykling.

Uczestniczące w akcji szkoły podstawowe wezmą udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów.  „… z natury segreguję!” to cykl ekologicznych akcji edukacyjnych, prowadzonych  w całej Polsce, podczas których dzieci uczą się m.in. na czym polega recykling i jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Program jest elementem projektu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).

Naszą akcję „… z natury segreguję!” przygotowaliśmy z myślą nie tylko o kształtowaniu proekologicznej postawy wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród całych społeczności lokalnych – powiedziała Zofia Kabas, koordynator akcji, PSR – Chcemy pokazać, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne, angażując w akcję samorządy lokalne, przedsiębiorców i operatorów komunalnych. – dodała Kabas.

Akcja w Rybniku jest drugą w tym roku odsłoną „… z natury segreguję!”. Do 15 maja segregować odpady uczyły się dzieci z warszawskiej Białołęki. Działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży obejmują specjalnie przygotowane ekologiczne lekcje, prowadzone od 11 maja br.  we wszystkich placówkach biorących udział  w programie.

Towarzyszyć im będą liczne konkursy oraz dodatkowe działania, związane z tematyką ochrony środowiska oraz selektywną zbiórką odpadów. Istotną częścią akcji, prowadzoną równolegle z warsztatami, będzie konkurs selektywnej zbiórki odpadów. Do 22 maja br. uczniowie z każdej placówki biorącej udział w akcji  będą selektywnie zbierać odpady opakowaniowe, kierując się zasadami wyniesionymi z zajęć edukacyjnych – liczyć się tu będzie jakość, a nie ilość posegregowanych odpadów.

27 maja br. w Rybniku,  w ramach „Dni Ziemi, Wody i Powietrza” odbędzie się wielki finał akcji, podczas którego zaprezentowane zostaną prace artystyczne dzieci  z uczestniczących w akcji placówek. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu selektywnej zbiórki odpadów, a zwycięskim placówkom – wręczone nagrody.  Władze miasta Rybnik aktywnie włączyły się w organizację akcji „…z natury segreguję!”, a prezydent miasta objął ją honorowym patronatem. „Wszelkie inicjatywy nastawione na popularyzację problematyki ekologicznej mogą liczyć na moje wsparcie. Dlatego z satysfakcją przyjmuję fakt, że mogę objąć honorowym patronatem akcję” – powiedział Adam Fudali, prezydent miasta Rybnik.  Współorganizatorem akcji „… z natury segreguję!” na terenie Rybnika jest firma Rettig Heating ,Transgór  oraz Politechnika Śląska w Rybniku.

Niektóre akcje i wydarzenia w ramach akcji dobiegły końca w ubiegłym tygodniu.

W piątek, 15 maja odbył się wielki finał akcji „…z natury segreguję!” na warszawskiej Białołęce, podczas którego rozstrzygnięty został konkurs selektywnej zbiórki odpadów oraz inne konkursy towarzyszące akcji. 

W akcji „… z natury segreguję!” wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, które podczas specjalnie przygotowanych lekcji uczyły się m.in. na czym polega recykling i jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Uczniowie ośmiu szkół podstawowych wzięli także udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów, podczas którego kierowali się zasadami wyniesionymi z zajęć edukacyjnych. Przed każdą szkołą podstawową objętą programem, umieszczone zostały pojemniki do segregacji odpadów. W czasie wielkiego finału okaże się, z której szkoły uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem poprawnego umieszczania odpadów opakowaniowych w odpowiednich pojemnikach, w myśl zasady, że „liczy się jakość a nie ilość”.
 
Akcję honorowym patronatem objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka, Jacek Kaznowski, dla którego kwestie związane z ochroną środowiska, w tym selektywną zbiórką odpadów są niezwykle ważne.

Cała białołęcka akcja „… z natury segreguję!”, od rozpoczęcia selektywnej zbiórki wśród dzieci po finał, nie odbyłaby się bez zaangażowania koordynatorów z poszczególnych placówek edukacyjnych. Dzięki ich pracy dzieci i ich rodzice mogli poznać zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz przygotować atrakcje na zakończenie tego programu na Białołęce. Efekt ich pracy będzie można podziwiać w najbliższy piątek, 15 maja.

Podczas finału oglądać można było wystawę prac plastycznych, technicznych oraz fotograficznych wykonanych przez dzieci. Z myślą o najmłodszych uczestnikach imprezy przygotowane zostały konkursy oraz gry i zabawy ruchowe. Dodatkowymi atrakcjami finału będą występy dzieci, które pod przewodnictwem swoich nauczycieli, przygotowały ekologiczne skecze, wiersze i piosenki.

„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce.

15 maja w Poznaniu odbyło się też  bezpłatne szkolenie z odzysku i recyklingu dla przedsiębiorców pt. „Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – zagadnienia teoretyczne i praktyczne”. Szkolenie było zorganizowane przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku. Miało ono na celu pomoc w interpretacji oraz praktycznym stosowaniu aktualnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami i właściwego prowadzenia ich ewidencji.

Program akcji „… z natury segreguję!” został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kolejne akcje, zaplanowane na 2009 rok, odbędą się m.in. w Garwolinie oraz Krynicy Zdrój.

Źródło: www.wtrosceonature.com

Acja „… z natury segreguję!” edukuje w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię