Projekt „Sowa odpadowa” jest realizowany jako przedsięwzięcie internetowe, które skierowane jest głównie do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Jego istotą jest akcja edukacyjna na temat poprawnej segregacji odpadów oraz ponownego wykorzystania surowców wtórnych.

W ramach projektu działają: konto e-mail do kontaktu z uczestnikami projektu, blog informujący o postępach w projekcie oraz wirtualny dysk internetowy z materiałami do pobrania. Na stronach internetowych projektu można pobrać prezentacje PowerPoint (w postaci pokazu slajdów) z dużą ilością grafiki oraz elementami wymuszającymi podejmowanie decyzji. Udostępnione są również inne materiały uczące poprawnej segregacji odpadów: scenariusz zajęć, puzzle i kolorowanka.

Motywem przewodnim materiałów stworzonych w projekcie jest animowana postać Sowy Odpadowej. Na zakończenie projektu, na podstawie udostępnianych materiałów, zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy na temat poprawnej segregacji odpadów. Wśród nadesłanych na adres e-mail odpowiedzi, zostaną wybrane zwycięskie. Trzej uczestnicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, będą nagrodzeni. O wynikach konkursu, w przypadku równej ilości punktów, zadecyduje napisane przez uczniów opowiadanie pt.: ,,Sowa Odpadowa na tropie kolorowych pojemników”. Nadesłane opowiadania, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na blogu.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony również konkurs plastyczny, którego motywem przewodnim będzie poprawna segregacja odpadów oraz animowana postać Sowy Odpadowej. Konkurs przebiegnie pod hasłem: ,,Sowa Odpadowa segreguje odpady”. Nadesłane drogą elektroniczną prace, za zgodą ich autorów/nauczycieli prowadzących, zostaną umieszczone w galerii na blogu. Trzy najlepsze prace także będą nagrodzone.

Niezależnie od wyników, każdy chętny, biorący udział w konkursach uczestnik, otrzyma poprzez e-mail wzór dyplomu uczestnictwa w projekcie z własnym nazwiskiem, który będzie można wydrukować i zatrzymać na pamiątkę. Podobny wzór, po wyrażeniu takiej chęci, będzie mógł również otrzymać biorący udział w projekcie nauczyciel.

Oficjalne zakończenie projektu przewidziano na 30 czerwca 2010 roku.

Źródło: projekt-sowa-odpadowa.blogspot.com

Istotą projektu jest akcja edukacyjna na temat poprawnej segregacji odpadów oraz ponownego wykorzystania surowców wtórnych. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię