Trwa II edycja konkursu o tytuł ?Poznańskiego EKOlidera Szkolnego”. W tym roku zajmujemy się ekologiczną gospodarką odpadami, rozumianą jako element poszanowania zasobów i zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie ochrony środowiska. W ramach II. edycji konkursu uczestnicy mają do przygotowują 2 zadania: kampanie informacyjne oraz projekty praktyczne poświęcone ekologicznej gospodarce odpadami.

Kampanie przygotowywane w ramach konkursu muszą uwzględniać następujące elementy edukacji globalnej: Milenijne Cele Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych; geneza i elementy składowe koncepcji zrównoważonego rozwoju; upowszechnienie wiedzy na temat idei Sprawiedliwego Handlu i jej aspektów ekologicznych.

Projekty praktyczne związane z wybranymi aspektami ekologicznej gospodarki odpadami powinny dotyczyć: unikania powstawania odpadów; minimalizowania ilości produkowanych odpadów na terenie szkoły, w domu i najbliższym otoczeniu; wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu w szkole (w procesie dydaktycznym), życiu codziennym uczniów i ich rodzin; wprowadzania systemowych rozwiązań na terenie szkoły, w domu i najbliższym otoczeniu – na rzecz zwiększania efektywności selektywnej zbiórki odpadów „źródła", a szczególnie odpadów surowcowych i problemowych (np. elektrośmieci, baterie); Podejmowanie skutecznych działań przeciwdziałających zaśmiecaniu i powstawaniu dzikich wysypisk śmieci w najbliższym otoczeniu placówek oświatowych.

Na przygotowanie projektów oraz przeprowadzenie kampanii szkolne drużyny mają czas do 28 lutego 2012, a jury konkursu czeka na Wasze prace do 15 marca 2012. W kolejnych tygodniach kapituła konkursu oceni poszczególne projekty. Zwycięskie drużyny poznamy w połowie maja 2012.

Wielki finał konkursu odbędzie się 3 czerwca 2012 roku. Zwycięskie szkoły zdobędą tytuł "Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2012". A na najlepszych uczniów czekają rowery!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię