17 marca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się seminarium „Edukacja i budowanie poparcia dla ochrony przyrody w obszarach Natura 2000 ? dotychczasowe doświadczenia i perspektywy”.

W 2008 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone budowaniu społecznego poparcia i zaangażowania w ochronę przyrody w obszarach Natura 2000. Wtedy doświadczenia w komunikacji nt sieci Natura 2000 były w naszym regionie znikome. Od tego czasu zarówno w województwie jak i w kraju podjęto wiele przedsięwzięć na tym polu. Warto przyjrzeć się ich efektywności i wyciągnąć wnioski. Z drugiej strony w ciągu ostatnich dwu lat radykalnie zmieniła się sytuacja instytucjonalna w ochronie przyrody, m.in powstała Regionalna Dyrekcja, zmieniła się sytuacja i zadania zarządów parków krajobrazowych. Sam proces wyznaczania sieci został praktycznie zakończony. Jednak ostatnie rozszerzenie sieci obszarów siedliskowych wyzwoliło w wielu miejscach silne opory samorządów i mieszkańców.

Proponowane pytania do dyskusji:

* Jakie powinno być miejsce komunikacji społecznej w dalszym procesie wdrażania sieci Natura 2000?
* Jakie sposoby edukacji w świetle dotychczasowych doświadczeń, można uznać za najbardziej efektywne a jakie najmniej?
* Jak walczyć z demonicznymi mitami na temat „Natury”, jak pozyskiwać mieszkańców?

Program prezentacji
„Edukacja i budowanie poparcia dla ochrony przyrody w obszarach Natura 2000 – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy”
17 marca godz.
Instytut Europy Środkowo – Wschodniej, Niecała 5

PROGRAM
10.30-12.00
1) Przywitanie i wprowadzenie – Beata Sielewicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2) „Natura Popłaca” 2007-2010 – prezentacja działań i wniosków z projektu. Krzysztof Gorczyca, Anna Lipiec, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
3) Informacja o realizowanych i planowanych projektach promocyjnych/edukacyjnych nt. Natury 2000 w regionie i kraju, m.in (GDOŚ, ODE Źródła, Agro-Group, OTOP, Polskie Biuro REC, Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna) Krzysztof Gorczyca, Anna
Lipiec, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
4) Informacja do działaniach komunikacyjnych w projektach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
5) Krótkie informacje o innych realizowanych i planowanych działaniach edukacyjnych nt. Natury 2000 – uczestnicy seminarium
6) Ochrona muraw kserotermicznych w Województwie Lubelskim – krótka prezentacja projektu- Katarzyna Barańska, Klub Przyrodników

12.00-13.00 (z przerwą kawową)
7) Dyskusja:
Proponowane pytania:
– Jakie powinno być miejsce komunikacji społecznej w dalszym procesie wdrażania sieci Natura 2000?
– Jakie sposoby edukacji w świetle dotychczasowych doświadczeń, można uznać za najbardziej efektywne, a jakie najmniej?
– Jak walczyć z demonicznymi mitami na temat „Natury”, jak pozyskiwać mieszkańców?

13.00-13.15
8) Podsumowanie, wnioski

13.30
Ogłoszenie laureatów Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł 2009” i ogłoszenie wyników konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Akademia 3R okiem reportera”

ok 14.00
Poczęstunek z regionalnych produktów Ziemi Kraśnickiej i degustacja produktów Sprawiedliwego Handlu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię