W ramach działalności edukacyjnej Karkonoski Park Narodowy realizuje program ochrony czynnej płazów. W KPN i jego otulinie – oprócz ruchu samochodowego – istnieją jeszcze inne zagrożenia, spowodowane degradacją naturalnego środowiska życia płazów (m.in. osuszanie terenów podmokłych, szybki proces zarastania i zaśmiecanie zbiorników wodnych).

Projekt pozwala na zaangażowanie w prace ochronne dzieci i młodzieży. Wybrane grupy uczniów ze szkół współpracujących z Parkiem pod opieką pracowników edukacyjnych Parku i nauczycieli przenoszą w wiaderkach zagrożone płazy przez jezdnię do miejsc rozrodu. W ten sposób np. uratowano wiosną 2009 r. prawie 3000  żab i ropuch, a w roku 2010 ponad 4000. Przy okazji tego typu prac młodzież i dzieci poznają biologię określonych gatunków płazów i gadów oraz ich biotopy.

Dzięki temu ochrona herpetofauny w Karkonoskim Parku Narodowym ma podwójny efekt: oprócz konkretnych danych dotyczących występowania gatunków, lokalizacji ich siedlisk, sprecyzowania zagrożeń i propozycji ochrony- uwrażliwia młodych ludzi na potrzeby ochrony przyrody, podnosi ich świadomość ekologiczną. Generalnie- zmienia spojrzenie na tę skądinąd niepopularną, a tak ważną grupę zwierząt.

Wszystkie występujące w Karkonoszach płazy i gady są zaliczone do gatunków chronionych. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że – pomimo występowania na terenie chronionym – przedstawiciele herpetofauny, a w szczególności płazy w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego, są także narażone na niebezpieczeństwa. W związku z tym należy zaplanować i przedsięwziąć stosowne działania ochronne.

Źródło: Karkonoski Park Narodowy

Program ochrony czynnej płazów jest realizowany w ramach działalności edukacyjnej. / Fot. Archiwum Abrys

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię