W weekend 10-11 czerwca 2011 r. na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego odbędą się warsztaty dla nauczycieli, którzy chcieliby uczestniczyć w tym programie edukacyjnym i otrzymać pakiet do jego realizacji.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić i przesłać do GPN formular do 15 kwietnia 2011 r. Warunkiem organizacji warsztatów jest zgłoszenie się co najmniej  20 osób.  Pytania dotyczące warsztatów można kierować na adres: [email protected]

Warsztaty są praktycznym przygotowaniem do realizacji aktywnych zajęć terenowych realizowanych w ramach programu „Czym skorupka…”. Nauczyciel, który odbędzie warsztaty jest w pełni przygotowany do samodzielnej realizacji programu. W warsztatach może wziąć udział wyłącznie nauczyciel, który zadeklaruje realizację
przynajmniej jednego pełnego cyklu programu, który powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, który jest w załączeniu.

Ostateczne potwierdzenie lub odwołanie uczestnictwa musi nastąpić do 15 kwietnia 2011 r.
Dotrzymanie terminu jest ważne ze względu na organizację zakwaterowania i wyżywienia.
Uczestnik pokrywa koszty zakwaterowania.
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma bezpłatny: – pakiet edukacyjny „Czym skorupka …”
– zeszyt dydaktyczny dla nauczyciela
– Poradnik Młodego Tropiciela – 4 szt.
– zeszyt do ćwiczeń „Tropy i ślady”.

Podczas zajęć będzie korzystał z bazy i środków dydaktycznych przygotowanych przez Zespół Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego. Będzie miał możliwość zapoznania się z walorami Parku oraz jego ofertą edukacyjną. Otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Źródło: czymskorupka.pl

Tematyka kolejnych zajęć jest dostosowana do rocznego cyklu życia przyrody. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię