20 listopada w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbędzie sie Seminarium „Edukacja przyrodniczo-leśna jako element procesu dydaktycznego ? XXV lat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jako skutecznej formy interdyscyplinarnej edukacji środowiskowej”.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego, którzy przygotowują uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o tematyce przyrodniczej, biologicznej, czy ekologicznej. Swoje referaty wygłoszą specjaliści z: Instytutu Badawczrgo Leśnictwa w Sękocinie Starym, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, organizatorzy proszą o zgłaszanie jednego nauczyciela ze szkoły. O udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywaja koszty dojazdu. 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok) lub faksem (085 74 97 472) najpóźniej do dnia 6 listopada br.,

W pliku poniżęj znajduje sie do pobrania karta zgłoszeniowa.  
 

Program:  
 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Powitanie 

10.10 – 11.00 Cele OWE, regulamin, zasady eliminacji, zakres merytoryczny, materiały źródłowe – dr Małgorzata Falencka – Jabłońska, Adiunkt w Zakładzie Ekologii Lasu i Łowiectwa Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, Przewodnicząca Głównego Komitetu OWE. (50 min.)

11.00 – 11.20 Dostępność zasobów Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i ich wykorzystanie w edukacji środowiskowej – Elwira Śliwińska, Wicedyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. (20 min.)

11.20 – 11.35 Przerwa na kawę (15 min.)

11.35 – 12.25 Praktyczna znajomość tajników przyrody: jaka to roślina, zwierzę, głos? – zajęcia praktyczne – dr Małgorzata Falencka – Jabłońska. (50 min.)

12.25 – 12.55 Ochrona przyrody na wesoło – dr Małgorzata Falencka – Jabłońska. (30 min.)

12.55 – 13.10 Przerwa na kawę (15 min.)

13.10 – 13.50 Wykorzystanie bazy dydaktycznej Lasów Państwowych w procesie szkolnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. (40 min.)

13.50 – 14.10 Cele i metody edukacji przyrodniczej prowadzonej w parkach krajobrazowych – Joanna Kurzawa, Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. (20 min.)

14.10 – 14.30 Dyskusja

14.30 Podsumowanie i zakończenie

Opiekun Seminarium: 
Agnieszka Kowalewska
tel. 085-74-97-414
[email protected]

Źródło: wrotapodlasia.pl

 

Seminarium skierowane jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię