Rok temu trzynaście placówek przedszkolnych (dwanaście z Polski i jedna zagraniczna) zaangażowało się w realizację projektu partnerskiego ?Wędrówki Przedszkolaka? autorstwa mgr Agnieszki Puk. W tym roku projekt jest kontynuowany i nosi tytuł: ?Wędrówki Przedszkolaka ? na ratunek przyrodzie?.

Głównym założeniem ubiegłorocznego przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolami z regionu całej Polski (i nie tylko), a tym samym upowszechnienie wśród społeczeństwa wychowania przedszkolnego w roku, który uznano za Rok Przedszkolaka.
 
Dzieci wędrując po magicznych krainach uczyły się bycia aktywnym i otwartym w stosunku do ludzi i świata, działania w zespole, tolerancji, wrażliwości na niesprawiedliwość, doświadczają sposobów wyrażania i rozpoznawania własnych emocji, samodzielności, poznają własne możliwości, akceptowane sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także sposoby komunikowania się. Wspomniana już pierwsza edycja Projektu cieszyła się dość dużym powodzeniem, stąd też myśl oraz chęć kontynuowania wspólnych działań. Tym razem projekt dotyczyć będzie działań związanych z ekologią.
 
Autorka programu – Agnieszka Puk – tak o nim opowiada: We współczesnym, zabieganym świecie często zapomina się o tym jak ważna jest otaczająca nas przyroda. Nie pamiętamy, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do życia, czerpie on właśnie z otaczającego go środowiska. Tobie i Twoim wychowankom proponuję tajemniczą wyprawę. Będzie to podróż wiodąca przez nieznane miejsca, wspaniałe i często zapomniane krainy. Krainy, które stanowić będą część Waszego życia, Waszej pracy, nauki i zabawy. Chciałabym, aby propozycja tejże wyprawy była dla Ciebie polem do popisu, możliwością indywidualnego rozwoju – Twojego i Twoich podopiecznych oraz doskonaleniem Twego warsztatu pracy. Dlatego zaproponowane etapy podróży zrealizujesz według swojego pomysłu, ja natomiast zaproponuję tylko kilka zadań do realizacji.
 
Proponuję więc, abyście zmierzyli się z samymi sobą podróżując po krainach:
– Wielkiego Błękitu;
– Mroźnej Bieli;
– Soczystej Zieleni;
– Złotego Słońca”.
 
Realizację projektu rozpoczynamy 15 października 2009 roku, zaś zakończymy 15 czerwca 2010 roku.

 

Założenia projektu

Według obowiązującej „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego…” jednym z celów wychowania przedszkolnego jest budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym (…).

Cel ten jest realizowany między innymi w obszarze działalności edukacyjnej przedszkola, który obejmuje: wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. We wspomnianym obszarze podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazać się dzieci kończące przedszkole, a rozpoczynające naukę w szkole podstawowej. I tak dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych (…);
2. wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku: wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
Podstawa programowa ma charakter otwarty, stwarza ona zatem możliwość konstruowania w oparciu o nią różnych programów wychowania przedszkolnego oraz projektów edukacyjnych.

Główną ideą projektu „Wędrówki Przedszkolaka – na ratunek przyrodzie” jest wzbudzenie w uczestnikach projektu refleksji dotyczącej otaczającej nas przyrody, a także nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolami z regionu całej Polski (i nie tylko), a tym samym upowszechnienie wśród społeczeństwa wychowania przedszkolnego.
Projekt w swych oddziaływaniach ma także za zadanie skupić się bezpośrednio na dzieciach uczestniczących w jego realizacji. W związku z tym oczekuję, iż realizacja projektu:
– uświadomi jego uczestnikom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on właśnie ze środowiska;
– wyposaży uczestników projektu w wiedzę dotyczącą czynności życiowych organizmów żywych oraz ich związków ze środowiskiem;
– pogłębi wiadomości uczestników projektu na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi;
– uświadomi uczestnikom projektu, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia;
– wykształci w uczestnikach projektu podstawowe zasady ochrony przyrody, wykształci umiejętność racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody;
– rozwinie aktywne formy wypoczynku na łonie natury;
– wykształci w uczestnikach projektu poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
– zachęci uczestników projektu do brania udziału w przedsięwzięciach proekologicznych.

Warunki niezbędne do realizacji projektu

Projekt „Wędrówki Przedszkolaka – na ratunek przyrodzie” jest projektem otwartym. Jest on przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli kreatywnych, potrafiących dostosowywać treści do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, umiejących dokonywać zmian i wdrażać własne pomysły. Nauczyciel wdrażający projekt w swoim środowisku powinien zachęcić dzieci do spontanicznego, aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości, rozwijania swoich możliwości psychofizycznych oraz do doświadczania i przeżywania, gdyż tak zdobyte wiedza i umiejętności są najtrwalsze i najwartościowsze.
Realizacja projektu nie wymaga dużych nakładów finansowych. Można go realizować w każdej sali przedszkolnej, ogrodzie czy też innym miejscu. Najważniejsza jest pomysłowość i zaangażowanie dzieci oraz prowadzącego.
Dla prawidłowej realizacji projektu ważne jest jednak jak i kiedy będziemy z niego korzystać.
Zajęcia muszą być przemyślane i przeprowadzane na zasadzie pełnoprawnych zajęć.

Metody, formy realizacji projektu

Aby osiągnąć założone w projekcie cele nauczyciel zobowiązany jest stosować różnorodne metody pracy:
– podające (informujące, oparte na słowie) – opowiadanie, wyjaśnianie, opis, itp.
– problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy) – dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, itp.
– eksponujące (oparte na obserwacji) – inscenizacje, dramy, impresje ruchowe i muzyczne, eksponowanie prac dzieci.
– praktyczne (oparte na działaniu).
Wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dzieci.
Dla potrzeb projektu stosuje się wszystkie formy pracy:
– indywidualną,
– zespołową,
– zbiorową,
w różnych proporcjach w zależności od potrzeb.

Źródło: wedrowkiprzedszkolaka.prv.pl

 

Główną ideą projektu jest wzbudzenie w uczestnikach projektu refleksji dotyczącej otaczającej nas przyrody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię