Przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja m. Lublin mogą wziąć udział w konkursach organizowanych w ramach projektu Festiwal Sztuk Ekologicznych, finansowanego przez Urząd Miasta Lublin.

Organizatorem konkursów jest Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego.

Celem projektu jest wzrost świadomości mieszkańców Lublina w zakresie współczesnych zagrożeń ekologicznych i działań proekologicznych.

W ramach projektu zostają ogłoszone nastepujące konkursy:
• Konkurs piosenki o tematyce ekologiczno – przyrodniczej (przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla klas I-III szkoły podstawowej)
• Konkurs na inscenizację o tematyce ekologicznej (przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, klas I-III, oraz klas IV-VI szkoły podstawowej)
• Konkurs na prezentację multimedialną „Każdy może być EkoPrzyjacielem” (przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej).

Prace należy dostarczyć do 31 maja na adres Fundacji tj. ul. Długa 13 a, 20-346 Lublin (decyduje data wpływu do siedziby LFOŚN).

Kilka wskazówek dla zainteresowanych:
• Placówki uczestniczące w konkursach przeprowadzą wewnętrzną kwalifikację i wytypują maksymalnie 1 wystąpienie do danej kategorii konkursu.
• W konkursie piosenki o tematyce ekologiczno – przyrodniczej może brać udział maksymalnie 10 uczniów.
• W inscenizacji może brać udział maksymalnie 10 uczniów a czas jej trwania nie może przekraczać 15 minut.
• Czas trwania prezentacji multimedialnej nie może przekraczać 10 minut, a ilość slajdów nie przekraczać 25. Zespół opracowujący prezentację może liczyć maksymalnie 4 osoby.

Wyniki konkursu zostaną ogloszone najpóźniej 19 czerwca 2011.

Konkurs zostanie uroczyście podsumowany na Festiwalu Sztuk Ekologicznych na początku czerwca br. W czasie festiwalu zostaną zaprezentowane najlepsze prace oraz zostaną wręczone nagrody laureatom konkursów i dyplomy dla uczestników konkursów i ich opiekunów. Festiwal zostanie wzbogacony wystąpieniami zaproszonych gości, poruszających tematykę ochrony środowiska w naszym mieście. Całości towarzyszyć będzie oprawa muzyczna i poczęstunek. Laureaci dodatkowo zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prac w czasie Ekopikniku Rodzinnego dnia 19 czerwca br oraz Dnia Bez Samochodu dnia 22 września.

Źródło:  Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska

Konkursy mają rozwijać postawę ekologiczną u dzieci. / Fot. betta5, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię