Trwa VIII edycja Konkursu o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, który ma na celu promocję i prezentację najefektywniejszych działań i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Honorowy patronat nad konkursem corocznie sprawuje  Minister Środowiska. Główną  akcję informacyjno-promocyjna konkursu odbędzie się w styczniu i lutym br. W  tym roku Polska Izba Ekologii będzie obchodzić Jubileusz 10-lecia działalności.

Konkurs skierowany jest do  przedsiębiorstw osiągających szczególne wyniki  w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W konkursie biorą udział rozwiązania, których wdrożenie zostało zakończone przed zakończeniem roku poprzedzającego rok, w którym konkurs się odbywa i których efektywność w zakresie ochrony środowiska jest udokumentowana .

Nagroda jest przyznawana w kilku kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych, oszczędność energii, niekonwencjonalne źródła energii, ekoprodukt wykorzystywany w przemyśle i budownictwie oraz ekoprodukt w gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalnej. 

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są  do dnia 30  kwietnia. Laureaci  nagród głównych w każdej kategorii otrzymują dyplom i statuetkę "Ekolaur". Zdobywcy nagrody głównej mogą w korespondencji i w promocji posługiwać się znakiem graficznym przedstawiającym Ekolaur Polskiej Izby Ekologii.

Polska Izba Ekologii zamieszcza na stronie internetowej oraz w publikacjach informacje o laureatach, o honorowym patronacie nad Konkursem "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii",  o patronacie medialnym nad konkursem , a także o sponsorach konkursu w jego poszczególnych edycjach.

Źródło: www.pie.pl

 

 

 

                                       

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię