Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje projekt edukacyjny na temat odnawialnych źródeł energii, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Głównym celem projektu są działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do ogółu społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży, nauczycieli  a także społeczności lokalnych. Dodatkowo celem kampanii jest pokazanie w jaki sposób lokalne społeczności i lokalni użytkownicy mogą wykorzystywać energię pochodzącą  ze źródeł odnawialnych. Właściwe wykorzystanie tych źródeł energii stanowi  istotny element idei zrównoważonego rozwoju kraju i ochrony środowiska, które może przynieść korzyści w postaci m.in. oszczędności zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska itp. To także przełamanie tradycyjnego myślenia o OZE kojarzonymi z wielkimi inwestycjami, budową elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Wiedza o alternatywnych sposobach pozyskiwania energii przekazywana jest na bezpłatnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży a także dla nauczycieli i społeczności lokalnych.

Do tej pory przeprowadzono 115 warsztatów dla dzieci z przedszkoli, 250 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 60 szkoleń dla nauczycieli oraz 8 spotkań dla lokalnej społeczności. Projekt ma zasięg ogólnopolski, a to dopiero część zrealizowanych szkoleń zaledwie w kilku województwach. Po wakacjach FWIE rozpoczyna dalsze działania edukacyjne. Fundacja ma liczne grono trenerów, prowadzących zajęcia dla dzieci różnych grup wiekowych oraz dla dorosłych.

Z wielką przyjemnością prowadziłam warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciachi zabawach ruchowych, które umożliwiają im poznanie zasady wykorzystania prądu oraz jego produkcji z energii wiatru. Wykazują się niezwykłą wyobraźnią i pomysłowością. Są bardzo ciekawe i nierzadko zaskakiwały nas swoją wiedzą na temat OZE – mówi trenerka prowadząca warsztaty dla dzieci i młodzieży.W trakcie warsztatów dla społeczności lokalnych m.in. pracowników pionu administracyjnego i grup decyzyjnych w zakresie planowania strategii rozwoju gmin, sołtysów, nauczycieli największe zainteresowanie wzbudzała część praktyczna szkolenia realizowana przy pomocy zestawu edukacyjnego składającego się z małej autonomicznej instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej.

Uczestnicy w praktyce mogli poznać zasady doboru paneli PV, pomiaru mocy instalacji. Podczas warsztatów realizowanych na terenach charakteryzujących się dużą wietrznością szczególne zainteresowanie wzbudzała mała turbina wiatrowa będąca elementem zestawu edukacyjnego. Na jej przykładzie uczestnicy warsztatów mogli osobiście przekonać się, jak zmienia się uzysk energii z turbiny wiatrowej w rzeczywistych warunkach pracy. Podczas warsztatów padały liczne pytania w zakresie aspektów prawnych. Urzędnicy samorządowi często dopytywali o system wsparcia energetyki odnawialnej, oddziaływanie na środowisko poszczególnych rozwiązań z zakresu technologii OZE oraz możliwości finansowania tych inwestycji – wypowiada się trener prowadzący warsztaty.

Uczestnicy  warsztatów otrzymali bezpłatny pakiet edukacyjny na temat odnawialnych źródeł energii.  Pakiet przygotowany został jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych.

Zrealizowane warsztaty wyraźnie pokazały duże zainteresowanie i zapotrzebowanie w społeczeństwie na wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.zielonaenergia.eco.pl

W ramach pakietu edukacyjnego opracowano 21 scenariuszy zajęć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię