Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie na szkolny projekt edukacyjny z zakresu edukacji globalnej. Głównym celem konkursu jest upowszechnienie edukacji globalnej w szkole.

Konkurs adresowany jest do zespół autorskich z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mogących liczyć 1–3 nauczycieli różnych przedmiotów oraz 10-15 osobową grupę uczniów. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego; planowanego lub zrealizowanego w szkole oraz przesłaniu do organizatorów konkursu sprawozdania i opisu z przebiegu jego realizacji.

Ocena projektów edukacyjnych w konkursie odbywać się będzie zgodnie z następującymi kryteriami:
– wychowanie młodzieży w duchu humanitaryzmu i odpowiedzialności za wspólny świat
– inspirowanie do osobistego zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata, nad istnieniem zjawisk oraz współzależności łączących wszystkich mieszkańców globu
– poszukiwanie potencjalnych rozwiązań problemów wspólnych dla całej ludzkości
– stwarzanie okazji do kształtowania empatii wobec innych
– kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak: formułowanie własnych opinii; prowadzenie debat; analizy związków przyczynowo-skutkowych; wrażliwości społecznej; poczucia więzi ze wspólnotą lokalną, europejską, globalną; zaangażowanie w działania społeczne, obywatelskie.
– różnorodność i innowacyjność zaproponowanych metod pracy z uczniami.

Konkurs jest elementem projektu „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych”, realizowanym i współfinansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Prace konkursowe – opisy szkolnych projektów edukacyjnych należy nadsyłać do 30 października 2011 roku.

Więcej: www.ore.edu.pl

Konkurs ma zainspirować dzieci do osobistego zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię