?Zielona Łódź? to nie tylko więcej skwerów, czyste trawniki i świeże powietrze. To przede wszystkim przyjazne miasto, w którym dobrze się żyje.

By tak się stało, niezbędna jest współpraca władz, mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. W Łodzi trwa dyskusja o potrzebie powołania „Koalicji na rzecz Zielonej Łodzi.”

Spotkanie 28 listopada br. w łodzkim magistracie zorganizowała Fundacja Sendzimira oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wydziałów magistratu, łódzkich uczelni, lokalnych organizacji pozarządowych i studenckich. Wzięli udział w warsztacie, którego celem było zidentyfikowanie priorytetów z zakresu zrównoważonego rozwoju Łodzi, istotnych z punktu widzenia tworzącej się koalicji. Dotyczą one  trzech obszarów: środowisko, społeczeństwo, biznes. Będą stanowić również podstawę dla działalności koalicji, a także dyskusji nad opracowywaną strategią rozwoju Łodzi.

Inicjatywa ta jest kolejnym etapem działań Fundacji Sendzimira na rzecz zrównoważonego rozwoju Łodzi. Dotychczas, w ramach projektu „Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast” prowadzonego przez Fundację, uczestnicy XIV Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” opracowali raport pt. „Łódź Europejską Zieloną Stolicą do 2020 roku.” Zawiera on analizę stanu obecnego, propozycje innowacji oraz możliwe do zastosowania w Łodzi przykłady dobrych praktyk z zielonych miast na świecie. Fundacja we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ przeprowadziła wstępne konsultacje społeczne związane z wykorzystaniem usług ekosystemów w mieście, a także stworzyła zarys strategii związanej z ewentualnym ubieganiem się przez Łódź o tytuł Zielonej Stolicy Europy.

Tego typu partnerstwa powstają w różnych miastach i regionach na świecie. W ich ramach współpracują najbardziej aktywne osoby, którym zależy na rozwoju miasta, eksperci oraz lokalni politycy i urzędnicy, współtworzący rozwiązania i odpowiedzialni za ich wdrażanie. Partnerstwa wybierają tematy, na których koncentruje się ich działalność. Np. w Brighton i Hove w Wielkiej Brytanii tematem wiodącym dla takiego partnerstwa jest ograniczanie „śladu ekologicznego” wywieranego przez te dwa miasta. Planowane i podejmowane są liczne działania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko wywieranego przez ich mieszkańców i działające na ich terenie firmy.

W Łodzi naszym pierwotnym pomysłem na temat przewodni koalicji była ochrona przyrody, jako podstawy dla jakości życia w mieście. W obliczu postępującej presji na ekosystemy, temat ten wydawał się nam szczególnie istotny. Warsztat 28 listopada potwierdził, że faktycznie jest to jedno z najistotniejszych zagadnień – uważa dr Jakub Kronenberg z Fundacji Sendzimira.

Szczególnie wyraźnie widać to w obszarze „środowisko”, gdzie uczestnicy warsztatu jako priorytety wskazali tematy takie jak: tereny zieleni, rozszczelnianie gruntu, zielone dachy, renaturyzacja rzek. Oprócz tego bardzo istotne jest też angażowanie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji.

 – Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że mieszkańcom Łodzi zależy na przyrodzie w mieście i chcą współdecydować o jej sytuacji. Istotne jest wreszcie mobilizowanie podmiotów gospodarczych do włączania się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju – dodaje dr Kronenberg.

Kolejne spotkanie, poświęcone metodom współpracy w ramach koalicji oraz dyskusji nad nową strategią dla Łodzi, odbędzie się dzisiaj o godz. 16:30 w siedzibie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 

Priorytety koalicji na rzecz Zielonej Łodzi z podziałem na trzy obszary: środowisko, społeczeństwo, biznes

Środowisko

Społeczeństwo

Biznes

·         Tworzenie planów miejscowych dla obszarów cennych przyrodniczo,

·         Zwiększenie liczby terenów zieleni lokalnej („pół-publicznej”),

·         Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodami opadowymi (rozszczelnienie powierzchni gruntu),

·         Zielone dachy w centrum Łodzi i na nowo wznoszonych budynkach (np. zielone dachy Manhattanu),

·         Renaturyzacja rzek na terenie miasta,

 

·         Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu publicznym,

·         Aktywne kreowanie zachowań transportowych przyjaznych środowisku,

·         Zwiększenie dostępu do informacji,

·         Edukacja młodzieży (pozaformalna, różne grupy wiekowe),

·         Działania informacyjno-edukacyjne na temat zrównoważonego rozwoju,

·         Wdrożenie budżetu partycypacyjnego,

·         Tworzenie warunków dla ekonomii społecznej (fundusze, ulgi, lokale dla aktywności społecznej),

·         Dofinansowanie dla inwestycji proekologicznych,

·         Lokalny obieg pieniądza (wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw),

·         Rozwój zrównoważonych, zielonych i społecznych zamówień publicznych,

·         Klastry (współpraca samorządów, uczelni i biznesu),

·         Wspieranie i zaangażowanie w ruch czystej produkcji,

 

 Źródło: sendzimir.org.pl

W ramach spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztacie, pozwalającym na zidentyfikowanie szczegółowych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju Łodzi. / Fot. Jorge Ueyonahara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię