W tym roku, poprzez udział w projekcie „Czas na las” Fundacji Aeris Futuro, Letnia Szkoła Wyszehradzka będzie „wolna od emisji CO2”. Projekt polegał na oszacowaniu ilości wyemitowanego CO2, zastosowaniu zaleceń redukujących tę emisję oraz na zasadzeniu 210 drzew w Babiogórskim Parku Narodowym.

Fundacja Aeris Futuro wyliczyła wielkość emisji dwutlenku węgla, która jest efektem ubocznym zużycia energii i papieru oraz transportu podczas przygotowań i trwania Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Wyniosła ona 3,3 tony. Następnie Fundacja oszacowała liczbę drzew potrzebną do wyrównania niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. W sobotę, 12 lipca uczestnicy szkoły wraz z organizatorami i Fundacją Aeris Futuro zasadzili 210 drzew w Zawoi, w bezpośrednim sąsiedztwie Babiej Góry. 

Spotkania otwarte w ramach Letniej Szkoły Wyszehradzkiej  trwają od 6 do 19 lipca br. Jako jedno z wielu wydarzeń, w piątek 11 lipca br. odbyła się dyskusja pt. „Zrównoważony rozwój – wyzwania dla biznesu”. W dyskusji prowadzonej w całości w języku angielskim udział wziął przedstawiciel firmy Siemens oraz Janusza Kahla z NordicHouse, którą poprowadził dr Bolesław Rok z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Poruszono zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w dziedzinach takich, jak: ekologia i zmiany klimatyczne, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

Źródło: www.villa.org.pl, www.aeris.eko.org.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię