Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli powołane zostało przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwietniu 2000 r.

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. 89 5228511, 89 5228500 (sekretariat), fax 89 5228525
tel. kom. 500435688
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected] 

Kierownik OCEE: Alicja Szarzyńska

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli powołane zostało przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwietniu 2000 r.

Do głównych zadań OCEE należy: promowanie, rozpowszechnianie oraz koordynowanie edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: olsztyńskiego, nidzickiego i szczycieńskiego.
Adresatami Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej są: placówki oświatowe (przedszkola i szkoły wszystkich typów), dzieci i młodzież, studenci, nauczyciele, ośrodki dydaktyczne parków krajobrazowych, nadleśnictw, organizacje pozarządowe.

Cele OCEE:

  • inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych,
  • promowanie działań ekologicznych podejmowanych przez placówki oświatowe.

Ważnymi zadaniami realizowanymi przez OCEE są:

  • organizacja szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, konferencji, rad pedagogicznych z zakresu edukacji ekologicznej,
  • promowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych programów, kampanii z zakresu edukacji ekologicznej,
  • organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur,
  • opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych,
  • wspieranie finansowe różnych działań ekologicznych szkół i przedszkoli (z terenu powiatów: olsztyńskiego, działdowskiego, nidzickiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego).

Źródło: www.wmodn.olsztyn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię