W Miasteczku w ciągu roku organizowane są warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz innych grup.

Międzynarodowe Miasteczko Ekologiczne w Rogoźniku
Ul. Modrzewiowa 1
42-582  Rogoźnik (k. Będzina)
Amfiteatr – Park Dolny
tel. 0 505-224-031
e-mail [email protected]
strona www.miasteczkoekologiczne.republika.pl

Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej w Rogożniku jest prowadzone przez Stowarzyszenie "Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu".  W Miasteczku w ciągu roku organizowane są warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz innych grup. Zajecia są dostosowane do możliwości percepcyjnych, zainteresowań, uzdolnień i sprawności fizycznej uczniów. Istnieje możliwość modyfikacji zajęć, w zależności od zapotrzebowania grupy. Stowarzyszenie korzysta z bazy dydaktycznej, hotelowej i gastronomicznej Centrum Kultury, Sportu i Rekareacji w Rogoźniku – ok. 15 km od Katowic oraz Szkolnego Schorniska Młodzieżwego I klasy w Sławkowie k. Dąbrowy Górniczej.

Warsztaty odbywają się nie tylko na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego i Kompleksu Leśno-Wodno-Parkowego w Rogoźniku, ale na obszarze całej Wyżyny Śląskiej oraz sąsiedniej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jak i w Beskidzie Śląskim, Małym i Żywieckim.
Warsztaty i obozy ekologiczne prowadzone w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku mają już dość długą historię, bo rozpoczęły się już w 1989r.Dzięki zaangażowaniu wielu osób, organizacji i instytucji  a przede wszystkim pracy długoletniego kierownika Miasteczka- Pani Zofi Krzykawskiej przeobraziły się w coroczne zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli i osóbzainteresowanych edukacją ekologiczną  zyskując sobie renomę w kraju i zagranicą. Miasteczko co jest warte podkreślenia działa nieprzerwanie do dzisiaj i w warsztatach oraz obozach ekologicznych wzięło już udział kilkanaście tysięcy uczestników.

Warsztaty odbywają się  na terenie:

 • Ośrodka  w Rogoźniku ( od 1989r, obecnie ze względu na modernizacje ośrodka tylko zajęcia 1 dniowe )
 • Ośrodka w Sławkowie  (  od 2009r, zajęcia 2, 3 dniowe i dłuższe )
 • Ośrodka w Podesicach ( od 2011r, zajęcia 2, 3 dniowe i dłuższe )

Edukacja ekologiczna w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku koło Katowic prowadzona jest w ciągu całego roku kalendarzowego, pozwala na to baza noclegowo-żywieniowo-dydaktyczna Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Rogoźniku, a od 2009 r w wyniku rozwinięcia działalności baza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie.

W zajęciach biorą udział uczniowie zgłaszani przez:

 • dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
 • Śląskie Kuratorium Oświaty
 • Urzędy Miast i Gmin
 • inne organizacje, stowarzyszenia i instytucje

Na zajęcia przyjmowane są grupy od 10 do 200 osób.
Warsztaty ekologiczne prowadzone są w grupach ćwiczeniowych 10 – 20 osobowych.

Zajęcia finansowane są przez:

 • uczestników ( około 1/2 ogólnych kosztów )
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Urzędy Miast i Gmin
 • innych sponsorów

Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej posiada dostępne dla każdego zbiory biblioteczne z zakresu edukacji ekologicznej i dziedzin pokrewnych.
Zajęcia:

 • warsztaty ekologiczne  1-5 dniowe
 • oraz obozy ekologiczne 7-14 dniowe
 • zajęcia sportowe, społeczne i turystyczne
 • wycieczki krajoznawcze
 • szkolenia dla osób dorosłych ( głównie nauczycieli )
 • inne zajęcia w zależności od zapotrzebowania

 Zajęcia prowadzi zespół 10-20 instruktorów MMEE: pracowników wyższych uczelni, nauczycieli i studentów o różnych specjalizacjach – głównie biologów, geografów, pedagogów, muzyków, psychologów , przewodników itp.

Źródło:  www.miasteczkoekologiczne.republika.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię