Głównym celem Centrum jest prowadzenie i wspieranie na obszarze działania przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i aplikacja pomocy finansowej udzielanej na te cele przez podmioty lokalne oraz ponadlokalne , w tym w szczególności przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Nowowiejska 4a 
11-500 Giżycko
tel: (0-87) 4 28 04 90; 4 28 04 13
fax: (0-87) 428 04 91
e-mail : [email protected]
http://www.jeziora.com.pl/index.php?art_id=176 

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku to przedsięwzięcie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Głównym celem Centrum jest prowadzenie i wspieranie na obszarze działania przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i aplikacja pomocy finansowej udzielanej na te cele przez podmioty lokalne oraz ponadlokalne , w tym w szczególności przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Cele te są realizowane poprzez:

  • zajęcia dydaktyczne (seminaria, wykłady , konferencje),
  • warsztaty dla nauczycieli,
  • kampanie i cykliczne akcje na rzecz środowiska lokalnego,
  • prowadzenie i wzbogacanie zasobów bibliotek ekologicznych ,
  • współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz udzielanie pomocy finansowej podmiotom (głównie placówkom oświatowym) z obszaru działania Centrum na programy i projekty z zakresu edukacji ekologicznej.

Obszarem działania Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku jest 5 powiatów: giżycki, mrągowski, kętrzyński, węgorzewski, piski. 
Organem opiniująco-doradczym Centrum jest Rada Programowa , która ustala kierunki działania i priorytety MCEE oraz czuwa nad prawidłowym rozdziałem środków finansowych. Rada liczy 5 członków. W jej skład wchodzą osoby posiadające wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji ekologicznej. Są wśród nich leśnicy, pedagodzy, przedstawiciele samorządów lokalnych, placówek naukowych oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

źródło: http://www.jeziora.com.pl/index.php?art_id=176 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię