Centrum prowadzi interaktywne zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne oraz uwrażliwiające na zagadnienia ochrony przyrody oraz ochrony środowiska w Polsce i na świecie.

Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
tel./fax 032/ 251-64-31 wew. 358
e-mail: [email protected]

 Prowadzimy interaktywne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach biologii oraz zajęcia ukierunkowane na zagadnienia związane z ochroną przyrody i ochroną środowiska w Polsce i na świecie. Naszą ofertę kierujemy do szkół podstawowych oraz do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Okazjonalnie organizujemy także zajęcia dla przedszkoli.

 Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną multimedialną salą dydaktyczną oraz salą hodowlaną. Tematykę oraz metodykę prowadzenia zajęć uzależniamy od grupy wiekowej. W grupach młodszych wprowadzamy wiele elementów uczenia poprzez zabawę, w grupach starszych prowadzimy zajęcia nastawione na samodzielność myślenia i działania, w których znaczącą rolę odgrywa praca laboratoryjna. Zajęcia prowadzone są w małych, kilkunastoosobowych zespołach, w przyjaznej atmosferze przez doświadczonych nauczycieli-pasjonatów, posiadających długoletni staż pracy w placówce wychowania pozaszkolnego. Na co dzień współpracujemy z instytutami naukowymi, uczelniami wyższymi oraz proekologicznymi organizacjami pozarządowymi. Partnerem wspomagającym naszą działalność edukacyjną jest Stowarzyszenie Ekologiczne „Głos Natury”.

          W ciągu roku szkolnego organizujemy:

  1. dopołudniowe okazjonalne zajęcia warsztatowe dla zorganizowanych grup szkolnych,
  2. popołudniowe stałe zajęcia dydaktyczne dla grup stałych,
  3. wykłady z różnych dziedzin biologii (w tym ekologii) i medycyny,
  4. spotkania z przyrodnikami,
  5. konkursy i turnieje wojewódzkie,
  6. ogólnopolski konkurs ekologiczny,
  7. wycieczki proekologiczne,
  8. repetytoria przygotowujące do matury z biologii,
  9. repetytoria przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Z NASZYCH OFERT EDUKACYJNYCH, W KAŻDYM ROKU, KORZYSTAJĄ TYSIĄCE UCZNIÓW WRAZ ZE SWYMI NAUCZYCIELAMI!

Wszystkie formy działalności są o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Źródło: www.pm.katowice.pl/mci/biologia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię