Do zadań Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku należy rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zagadnieniami ochrony środowiska.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
19 -300 Ełk
ul. Parkowa 12
tel./fax. (087) 61016 24,
e-mail:  [email protected] 
strona: http://www.cee.elk.pl/

 

Do zadań Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku należy m.in.:

 •  rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zagadnieniami ochrony środowiska, ekologii oraz pogłębiania i poszerzania wiedzy z dziedziny zrównoważonego rozwpju wykraczającej poza szkolne programy, zgodnie z Narodową Strategią Zrównowazonego rozwoju, szczególnie w zakresie:
 1. ukazywania zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz uczenia ich wartościowania;
 2. ukazywania zależności stanu środowiska od działalności człowieka;
 3. wyzwalania aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego;
 4. prowadzenia działań w środowisku za pomocą metod opartych na doświadczeniach, obserwacjach i pomiarach;
 5. organizowania działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu.
 • rozwijanie zainteresowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;
 • inspirowania ruchu ochrony środowiska m.in. poprzez organizowanie przeglądów, wystaw i konkursów dla dzieci i młodzieży;
 • współdziałanie z organizatorami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie działalności w zakresie organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów;
 • prowadzenie ogrodu botanicznego na terenie działania Centrum Edukacji Ekologicznej;
 • organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolenej.

 Źródło: http://www.cee.elk.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię