Powstanie Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej ?Na Głębokim? stawia sobie za cel propagowanie wiedzy ekologicznej, oraz podnoszenie poziomu świadomości przyrodniczej dzieci i młodzieży oraz innych osób zainteresowanych edukacją ekologiczną.

Edukacyjna Pracownia Przyrodnicza "Na Głębokim"
ul. Miodowa 1 
71-497 Szczecin

Kontakt: 
Izabela Cichuńska
e-mail: [email protected]
Tel. 91 45 26 221

 Bazę dla oferty edukacyjnej WGKiOŚ Urzędu Miasta Szczecin stanowi Edukacyjna Pracownia Przyrodnicza nad Jeziorem Głębokim. W zamierzeniu miejsce to ma stanowić punkt wyjściowy dla licznych inicjatyw szeroko pojętej edukacji przyrodniczej i ekologicznej adresowanej nie tylko do placówek oświatowych, ale także do ogółu społeczeństwa. 
Pracownia kształci i wzmacnia postawy proekologiczne poprzez prezentowanie i popularyzowanie tematów z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, ochrony lasu i bezpośredniego otoczenia w myśl hasła: „Myśl globalnie, działaj lokalnie!”
Pracownia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz różnorodne pomoce edukacyjne o charakterze poznawczym i popularno-naukowym, stworzone specjalnie na potrzeby edukacji. Taras widokowy znajdujący się nad Pracownią to doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć z młodzieżą na świeżym powietrzu pod osłoną lasu. Na miejscu można także zapoznać się ze stacją monitoringu przeciwpożarowego Lasów Miejskich Szczecina. Stawiamy, na jakość, nie na ilość, dlatego Pracownia ma charakter kameralny, a zajęcia są prowadzone w grupach ok. 20 osobowych, co nie oznacza, że w ramach sesji zajęciowej nie jesteśmy w stanie przyjąć większych grup dzieci i młodzieży.
Ośrodek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia skierowane są także do osób głuchoniemych, z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzeniami umysłowymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

 
 

Źródło: www.ekologia.szczecin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię