Nowe regulacje prawne, zbiórka, odzysk i recykling ZSEE, baterii i akumulatorów oraz recykling pojazdów i złomu to tematy, które będą prezentowane podczas Forum Recyklingu – trzydniowego cyklu seminariów. ZielonaLekcja.pl sprawuje patronat medialny, a na naszych czytelników czeka gratka: prezentacje z wybranych wystąpień!

W tym roku odbędzie się już trzynasta edycja trzydniowego cyklu seminariów poświęconych recyklingowi odpadów, organizowanego przez redakcję miesięcznika ?Recykling? oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Pierwszy dzień Forum Recyklingu (14 października) zostanie poświęcony zagadnieniom związanym ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Zaproszeni eksperci omówią m.in. zasady prowadzenia efektywnej edukacji ekologicznej w gminie oraz przedstawią rozwiązania mające na celu podatkowe wsparcie przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiciel European Environmental Bureau przeanalizuje dokument Komisji Europejskiej COM(2014) 398 ?Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy?. W tym dniu będą poruszane także takie zagadnienia, jak: zależność pomiędzy jakością papieru i tektury a systemem ich zbiórki, wyzwania w odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych czy system selektywnej zbiórki z perspektywy organizacji odzysku.

W drugim dniu Forum Recyklingu (15 października) zostaną zaprezentowane tematy dotyczące zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz baterii i akumulatorów. Do wystąpienia zaproszono m.in. przedstawiciela Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który omówi przesyłane do Departamentu Nadzoru Rynku GIOŚ sprawozdania w zakresie ZSEE. Natomiast o szansach i zagrożeniach na rynku gospodarowania bateriami i akumulatorami opowie przedstawiciel organizacji odzysku.

Wystąpienia tego dnia zakończy debata pt. ?Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym ? dziś i jutro?.

Referaty wygłoszone podczas ostatniego dnia Forum (16 października) będą dotyczyły recyklingu pojazdów i złomu. Omówione zostaną m.in. sytuacja na rynku obrotem złomem oraz gospodarka cyrkulacyjna metali nieżelaznych. Natomiast przedstawiciel Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego omówi nowe wymogi dotyczące zbierania i recyklingu odpadów pozostałych po smarach. Podsumowaniem seminarium będzie debata na temat zagrożeń oraz kierunków rozwoju odzysku i recyklingu pojazdów oraz złomu.

Forum Recyklingu to doskonała okazja do dyskusji na temat problemów w branży oraz jej przyszłości. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu!

Wstęp dla uczestników targów jest bezpłatny!

Zobacz krótką relację z ubiegłorocznej edycji wydarzenia

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie internetowej www.abrys.pl.

Wstęp dla uczestników targów jest bezpłatny!

pawilon 5 sektor B

Gdzie i kiedy?
FORUM RECYKLINGU
14-16 października 2014 r.
Poznań podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię