Głównym celem działań w ?Projekcie edukacyjnym – Zrównoważony rozwój; Uczniowie dla środowiska? jest obudzenie poczucia odpowiedzialności za stan degradacji środowiska, pokazanie zależności między codziennymi wyborami oraz ich konsekwencjami w środowisku naturalnym.

Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju uzyskała dofinansowanie na „Projekt edukacyjny – Zrównoważony rozwój: Uczniowie dla środowiska”. Projekt sfinansuje Fundacja PZU w ramach programu „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach” oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Partnerem merytorycznym projektu jest Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wykłady, warsztaty i wyjazdy edukacyjne pomogą uczestnikom w zrozumieniu zależności między ekologią, ekonomią i problematyką społeczną oraz jak wiele w zakresie powstrzymania procesów degradacji zależy od każdego człowieka. Najważniejsze są jednak projekty edukacyjne, które zespoły szkolne realizują w swoich lokalnych społecznościach. Projekty te, inspirowane wcześniejszymi zdarzeniami popularyzują zagadnienia związane z ochroną środowiska (np. świadome zakupy, segregacje odpadów, oszczędność wody, przeciwdziałanie skażeniom powietrza, ochronę przyrody) i jednocześnie wyposażają uczniów w umiejętności potrzebne do podejmowania działań społecznych.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie z Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

Organizator oferuje również wsparcie nauczycielom prowadzącym projekty edukacyjne w szkołach (warsztaty, konferencje, wyjazdy) służące budowaniu platformy współpracy i wymiany doświadczeń między szkołami i poszczególnymi zespołami.

Źródło: www.akademia-zr.pl.
 

Projekt pomoże uczestnikom zrozumieć, jak wiele w zakresie powstrzymania procesów degradacji zależy od każdego człowieka. / Fot. www.sxc.hu, Meliha Gojak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię