Czym jest edukacja energetyczna? Zapewne wielu nauczycieli może uważać, że dość trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ kompleksowa edukacja energetyczna w programie szkolnym wciąż jeszcze raczkuje.

Jednocześnie, jest niezwykle ważne, aby w świecie który zmaga się z wyzwaniem spowodowanym przez zmiany klimatyczne, uczenie efektywności energetycznej i odpowiedzialnego korzystania z energii stało się wyraźną i ważną częścią programu nauczania w szkołach. Uczniowie i nauczyciele z przedszkoli i szkół w całej Europie mogą wziąć udział w drugiej edycji konkursu U4Energy – pierwszej ogólnoeuropejskiej inicjatywie na temat oszczędzania energii i efektywności energetycznej.

To właśnie w tym celu w 2010 roku Europejski Komisarz ds. Energii Günther Oettinger zainicjował pierwszy ogólnoeuropejski konkurs dla szkół na temat efektywności energetycznej: U4Energy. Pierwsza edycja tego konkursu odniosła znaczny sukces: wzięło w niej udział kilkaset szkół z prawie 30 krajów Europy. Chcąc kontynuować tę obiecującą inicjatywę, Europejska Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) ma przyjemność ogłosić inaugurację drugiej edycji konkursu U4Energy. European Schoolnet – europejska sieć współpracy szkół, skupiająca 30 ministerstw edukacji będzie zarządzać przebiegiem konkursu w imieniu EACI.

Nowa formuła 2 edycji konkursu, która odbędzie się w roku szkolnym 2011/12 została ulepszona, tak by dzięki nowym materiałom i praktycznym wskazówkom ułatwić szkołom aplikowanie w konkursie. W tym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie mogą ubiegać się o nagrody w trzech kategoriach konkursowych:

Kategoria A: Jak sprawić, aby Twoja szkoła była efektywna energetycznie?
Przed uczniami i całą szkołą stoi wyzwanie, jak przez cały rok szkolny używać energii bardziej efektywnie niż dotychczas. Dla tych, którzy opracują i wdrożą najbardziej skuteczny  plan oszczędzania energii, czekają cenne nagrody.

Kategoria B:
Najlepsze praktyki pedagogiczne w zakresie efektywności energetycznej
W tej kategorii mogą konkurować najlepsze scenariusze lekcji i projekty programów nauczania o ekologii w szkołach. W tej kategorii nauczyciele mogą zgłaszać na przykład autorskie scenariusze lekcji o ekologii.

Kategoria C: Zachęcanie do nauczania o oszczędzaniu energii w Europie
W całej Europie odbywały się i odbywają liczne krajowe konkursy na temat edukacji ekologicznej. W tej kategorii zostaną nagrodzone najlepsze z najlepszych spośród nich.

Kto może wziąć udział
·  W kategorii A i B: przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, technika i licea.
·   W kategorii C: szkoły-laureaci innych konkursów ekologicznych organizowanych na poziomie krajowym w latach 2010/2012, spośród 31 krajów (27 krajów członkowskich UE oraz Chorwacji, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu).

Jak wysłać swoje zgłoszenie na konkurs?
Zgłoszenia na konkurs powinny być złożone poprzez stronę www.U4energy.eu do północy dnia 16 maja 2012 roku. Szkoły mogą zgłaszać się do konkursu U4Energy w kategoriach A i B. Zgłoszenie powinno być wysłane przez nauczyciela kierującego projektem, w imieniu szkoły (grupy uczniów) i zredagowane w dowolnym języku jednego z krajów członkowskich UE. Zgłoszenie do konkursu w kategorii C powinno być wysłane przez koordynatora projektu związanego z jednym z konkursów ekologicznych, które odbywały się lub odbywają w latach 2010-2012 na poziomie krajowym. Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty wskazane w przewodniku na stronie www.u4energy.eu.

Dlaczego warto, aby Twoja szkoła wzięła udział w konkursie?
Konkurs jest wyjątkową okazją dla szkół i nauczycieli aby zaprezentować projekty, kampanie informacyjne i ciekawe autorskie lekcje – na tematy ekologiczne
i efektywnego wykorzystania energii. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody o wartości 3000 euro, jak również wyjazd i pobyt w Brukseli z okazji wręczenia nagród, także w pełni finansowane przez organizatora konkursu.

U4Energy (www.u4energy.eu) to inicjatywa Komisji Europejskiej, podjęta w ramach programu Inteligentna Energia Europy, której celem jest uczynienie Europy bardziej konkurencyjną oraz innowacyjną a równocześnie – sprostanie wyzwaniu jakie wynikają z poważnych zmian klimatycznych. Powodzenie tego programu jest niezwykle istotne, także w kontekście warunków życia przyszłych pokoleń. Zobacz ile różnych inicjatyw podejmowanych jest w ramach programu w całej Europie: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

Konkurs U4Energy jest prowadzony przez European Schoolnet w imieniu Komisji Europejskiej.  Skontaktuj się z Krajowym Punktem Kontaktowym U4Energy: [email protected] lub zespołem U4energy: [email protected].

Wszystkie materiały konkursowe, przewodniki i wskazówki zostały przygotowane w 25 językach. Na stronie internetowej konkursu znajdziesz również mnóstwo inspirujących pomysłów i przykładów jak można realizować edukację o ekologii i wykorzystaniu energii w nauczaniu szkolnym. Także poprzez stronę www.u4energy.eu szkoły mogą rejestrować się w konkursie i wysyłać swoje zgłoszenia.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię