Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w pierwszej edycji konkursu pn. „Ze zrównoważonym rozwojem na Ty”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów gimnazjów z terenu województwa dolnośląskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz rejestracji na platformie edukacyjnej upływa 15 grudnia 2011 r.

Konkurs ma na celu pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych aspektów zrównoważonego rozwoju; poznanie historii powstania oraz idei zrównoważonego rozwoju; zrozumienie zależności pomiędzy działaniami ludzi a stanem przyrody; popularyzację zagadnień z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, gospodarki odpadami, gospodarki rolnej i leśnej, gospodarki przestrzennej; zwrócenie uwagi uczniów na problemy ochrony środowiska, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

A także motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

Tematem przewodnim konkursu jest zrównoważony rozwój i problematyka związana z jego wdrażaniem w codzienne życie. Konkurs obejmuje główne zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem poczynając od historii powstania idei, poprzez ochronę przyrody i krajobrazu, zrównoważoną gospodarkę oraz zagadnienia społeczne i ekonomiczne.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
– etap I polega na rozwiązaniu testu (quizu) kwalifikacyjnego składającegosię z 25 pytań, sprawdzającego podstawową wiedzę z zakresu biologii, ekologii, geografii oraz ochrony środowiska.
– II etap będzie składał się z 8 modułów, które będą pojawiać się na platformie e-learningowej i będą dostępne dla uczestników w odstępach tygodniowych. Każdy moduł dotyczy jednego z aspektów zrównoważonego rozwoju.

Ocena poszczególnych testów będzie wykonywana automatycznie przez system komputerowy, natomiast ocena poszczególnych zadań będzie dokonywana przez Jury Konkursu. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są wartościowe nagrody – dla 10 najlepszych będą to wydawnictwa o tematyce przyrodniczej, zaś dla 3 finalistów aparaty fotograficzne, a dla całej klasy wycieczki do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Więcej na: www.dzpk.pl

Tematem przewodnim konkursu jest zrównoważony rozwój i problematyka związana z jego wdrażaniem w codzienne życie. / Fot. Meliha Gojak, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię