W Nadleśnictwie Brynek trwa IX Konkurs Przyrodniczo-Leśny. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Edukacji Przyrodniczo-Leśnej ?Edukacja w lesie o lesie i dla lasu? prowadzonego przez to nadleśnictwo. Uczestnicy mogą potwierdzać swój udział w konkursie pisemnie lub mailowo do dzisiaj.

Główne cele konkursu to: promowanie zasad proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las, w tym współuczestnictwa w jego ochronie, kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno lasu, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz właściwego stosunku do lasu i gospodarki leśnej.
 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego, uczestniczących w realizowanym programie edukacyjnym.

Konkurs przebiegać będzie w 4 kategoriach wiekowych i tematycznych.

Przedszkola

Temat: „Na spacerze w lesie” – konkurs plastyczny

Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej (rysunku) przedstawiającej w/w temat.

I etap realizowany jest w przedszkolach i polega na wstępnej weryfikacji prac oraz zakwalifikowaniu do II etapu maksymalnie po 3 prace na przedszkole. II etap – wystawa prac w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Brynek połączona z przyznaniem nagród.

Prace wyłonione w drodze eliminacji przedszkolnych (maksymalnie 3) należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Brynek w terminie nieprzekraczalnym tj. 20 maja br.  Wręczenie nagród i ekspozycje konkursowych prac odbędzie się w izbie leśnej Nadleśnictwa 5 czerwca br..

Szkoły Podstawowe (klasy I-III)
 
Temat: „Leśne zwierzęta zimą” – konkurs plastyczny. Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej (rysunku) przedstawiającej w/w temat.

I etap realizowany jest w szkołach i polega na wstępnej weryfikacji prac oraz zakwalifikowaniu do II etapu maksymalnie po 3 prace na szkołę.
II etap – wystawa praz w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Brynek połączona z przyznaniem nagród.

Prace wyłonione w drodze eliminacji szkolnych (maksymalnie 3 ) należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Brynek do dnia 20.05.2009r. Oceny prac dokona specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa, LOP, Redakcji Trybuny Leśnika oraz plastyka.

Wręczenie nagród i ekspozycji konkursowych prac odbędzie się w Izbie Nadleśnictwa Brynek w dniu 05.06.2009r.
 
Szkoły Podstawowe (klasy IV- VI)
 
Temat: „Las – skarbiec przyrody” – konkurs plastyczny. Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej (rysunku) przedstawiającej w/w temat.

I etap realizowany jest w szkołach i polega na wstępnej weryfikacji prac oraz zakwalifikowaniu do II etapu maksymalnie po 3 prace na szkołę.
II etap – wystawa praz w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Brynek połączona z przyznaniem nagród.

Prace wyłonione w drodze eliminacji szkolnych (maksymalnie 3) należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Brynek do 20 maja br. Oceny prac dokona specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa, LOP, Redakcji Trybuny Leśnika oraz plastyka.

Wręczenie nagród i ekspozycji konkursowych prac odbędzie się w Izbie Nadleśnictwa Brynek  5 czerwca br.
 
Gimnazja
 

Konkurs wiedzy ekologicznej. Dla gimnazjów przewiduje się turniej o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekologii, gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody.

 
Źródło: www.ktaowice.gov.pl
 

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie odpowiedzialności za las. / Fot. Marmit, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię