Genezą organizowanej przez nas akcji społecznej jest troska o pogarszający się stan środowiska, rosnący problem Polski związany z ilością produkowanych odpadów oraz grożące Polsce sankcje finansowe za brak realizacji zobowiązań wobec UE.

Kilka faktów:

• Polska zobligowana jest do osiągnięcia średniego poziomu zebranego zużytego sprzętu na minimalnym poziomie 4 kg na mieszkańca, w chwili obecnej wynosi to jedynie 1,8 kg
• za nieosiągnięcie wymaganej ilości zebranego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, producentom sprzętu i Polsce grożą sankcje finansowe
• w ciągu jednego roku w Polsce wyrzuca się prawie 300 000 ton zużytego sprzętu / statystyczny Polak w ciągu swojego życia wytwarza 3,5 tony elektrośmieci!
• skażenie środowiska wynikające z porzucania sprzętu w terenach zielonych lub nawet na wysypiskach jest znaczne – nawet 1 mała bateria może zanieczyścić 400 l wody / 1 m3 gleby

Konferencja prasowa – ramowy harmonogram
Data: 13 września 2012
Miejsce: okolice Rynku Wrocławskiego

  • powitanie przedstawicieli mediów i prezentacja (ok. 30 minut)
  • pytania do ekspertów i organizatorów (ok. 30 minut)
  • poczęstunek, rozmowy kuluarowe, przekazanie drobnych upominków i materiałów dla przedstawicieli mediów
    (ok. 45 minut)

Po konferencji serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy na Rynku

Akcja Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu

Akcja, którą organizują FagorMastercook S.A. oraz Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. przy zaangażowaniu Urzędu Miasta Wrocław ma za zadanie podnieść
świadomość Polaków i wpłynąć na ich przyzwyczajenia związane z selektywną zbiórką elektroodpadów.
W pierwszej fazie akcji naszym celem jest zszokowanie mieszańców. Sprawi to prowokacja – niespodzianka…

Odpowiedzią na nią będzie akcja, na którą złożą się:
• konferencja prasowa dla mediów
• wystawa edukacyjna na Rynku Wrocławskim
• konkurs o tematyce ekologicznej dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
• zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego elektronicznego w kilku wyznaczonych punktach miasta

Wzorce światowe – sukcesy akcji medialnej
W Wielkiej Brytanii podobna akcja wywołała burzę medialną! Stworzony przez Brytyjczyków 7-metrowy Weee
Man, przedstawiał ilość zużytego sprzętu elektronicznego przez jedną osobę w ciągu całego swojego życia.

Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię