SARP o/Wrocław we współpracy z Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów, Kołem Naukowym POPARCH oraz Kołem Naukowym CARDO Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie EKO_FOR_MiAsto

Konkurs EKO_FOR_MiAsto polega na opracowaniu projektu mebla miejskiego jako elementu małej architektury, wykonanego z materiałów pochodzących z recyclingu wg. listy wskazanej przez Organizatorów konkursu np.: papier, folia, papierowe tuby, europalety, styropian. Materiały będą do dyspozycji Uczestników konkursu zgodnie z porozumieniem z firmą Stena Recycling oddział Wrocław. Dopuszcza się wykorzystanie także w ograniczonym zakresie, własnych materiałów np.: puszki, nakrętki, makulatura itp.

Konkurs stanowi integralną część wydarzeń w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA`12 wpisując się w tegoroczną tematykę Festiwalu "MIASTO-MIEJSCE -MIESZKANIE".

Konkurs EKO_FOR_MiAsto jest jednym z elementów wydarzeń obejmujących wydarzenia związane z ekologią w mieście (m.in. wystawa prac, warsztaty dla dzieci pod hasłem EKOLOGICZNY SALON MIEJSKI. Podstawowym celem konkursu jest zwrócenie uwagi Uczestników na czynniki funkcjonalne, przestrzenne i estetyczne przestrzeni publicznej a także na możliwość odmiennego postrzegania skali w odniesieniu do przestrzeni publicznej. Celem konkursu jest także podkreślenie walorów przestrzeni publicznej jako miejsca integracji społecznej. Projekt zakłada wzmocnienie roli małej architektury jako mebla miejskiego nadającego unikatowy charakter danej przestrzeni (miejsca) w mieście.

Ważnym elementem wydarzenia jest także zwrócenie uwagi na recycling materiałów zarówno w procesie projektowania i użytkowania przedmiotów pochodzących z recyclingu jako przejaw "ekologicznego", efektywnego i ekonomicznego myślenia w kontekście przestrzeni miejskiej.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, studialny i skierowany jest do studentów Wydziałów Architektury, Akademii Sztuk Pięknych oraz innych uczelni o podobnym profilu.

Zgłoszenie projektu na konkurs następuje poprzez dostarczenie Projektu osobiście, pocztową przesyłką poleconą lub kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2012 do godz. 16.00 na adres SARP o/Wrocław z dopiskiem EKO_FOR_MiAsto.

Więcej informacji pod adresem:
wroclaw.sarp.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię