Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna pozwala poznać wspaniałą rzeźbę terenu, przyrodę jezior, różne typy lasów, krajobrazy naturalne.

Nazwa ścieżki Wokół jezior górznieńskich (Górznieńsko–Lidzbarski Park Krajobrazowy (GLPK))
Długość ścieżki 9,7 km
Czas przebycia 2,5 – 4 h
Trasa (miasta) Ścieżka wiedzie następującą trasą: rynek, Bocieniec, rezerwat „Szumny Zdrój”, nisza źróliskowa, szkolny plac, Wapionka, Fiałki, Kaliczka, oczyszczalnia ścieków, torfowisko źródliskowe, park miejski.
Opis (krótki) Spacerując ścieżką, można poznać wspaniałą rzeźbę terenu, przyrodę jezior, różne typy lasów, krajobrazy naturalne. Na ścieżce znajdują się nastepujące przystanki:

 • Bocieniec – miejsce lokalizacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, leży pomiędzy jeziorami Młyńskim i Górzno. Wzgórze ma 30 m wysokości.
 • Jezioro Młyńskie – ma powierzchnię 25,9 ha i głębokości maksymalnej 5,8 m. Roślinność wodną reprezentuje zespół lilii wodnych głównie grążel żółty.
 • Rezerwat „Szumny Zdrój” – w runie leśnym można spotkać takie gatunki jak zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, konwalijka dwulistna, gajowiec żółty, wawrzynek wilczełyko. W lasach żyje dużo gatunków zwierząt: zięby, sikory, mysikróliki, strzyżyki i rudziki, jelenie, sarny, łosie, dziki.
 • Nisza źródliskowa – osiąga głębokość ponad 20 m stoki są bardzo strome. W dnie niszy wypływają obficie wody, systematycznie podcinając jej stoki. Zbocza porasta las grądowy. Dominują drzewa liściaste różnych gatunków.
 • Szkolny plac – przyszkolnym placu kończy się kompleks starych lasów grądowych z dobrze wykształconym i bogatym runem, a zaczynają lasy młode.
 • Wapionka – kąpielisko w Górznie, niedaleko znajduje się pensjonat „Jagódka”. Jezioro zajmuje 2 ha powierzchni. Pośrodku położona jest wysepka z figurką Chrystusa. Na brzegu jeziora występują skupienia tataraku zwyczajnego. Na wodzie można spotkać różne gatunki dzikich kaczek. Występują tu płazy: ropuchy szare, żaby trawne i moczarowe oraz traszki.
 • Fiałki – są bogate w mozaikę pól, łąk, pastwisk, zabagnień, ludzkich osad, krętych dróg.
 • Kaliczka – wzgórze przy wypływie Górzanki z jeziora Górzno. Rzeka swój początek bierze z małego zagłębienia wytopiskowego na południe od Górzna, przy drodze do Karwu. Można spotkać następujące gatunki roślin: poziomkę twardawą, lebiodkę pospolitą, centurię pospolitą.
 • Oczyszczalnia ścieków
 • Torfowisko źródliskowe – można tu spotkać następujące gatunki: paproć, skrzyp błotny, storczyk szerokolistny.
 • Park miejski – założony w 1892 roku; uwagę zwracają okazy świerka pospolitego, klonu zwyczajnego i grabu. Porośnięte zbocza zamieszkują liczne gatunki ptaków: zięby, sikory, kosy.

 Źródło: Górznieńsko–Lidzbarski Park Krajobrazowy

Na torfowisku można spotkać m.in. paproć. / Fot. goodmorph, www.sxc.hu

Roślinność wodną reprezentuje głównie grążel żółty. / Fot. Wikipedia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię