Pięćdziesiąt osób, składających się na pięć drużyn wzięło udział w pierwszej grze terenowej ?wKOŁO odpadów?, która towarzyszyła tegorocznej akcji ?Sprzątanie Świata?.

Zabawa polegała na rozwiązywaniu różnych  zadań (rebusów, krzyżówek, znajomości zasad segregacji odpadów itp.) z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zadaniem dzieci było m.in. połączenie pojęć dotyczących odpadów (np. odpady opakowaniowe, odzysk, recykling) z właściwymi opisami, czy też segregacja odpadów opakowaniowych i wskazywaniu tych, które nadają się do recyklingu. Dzieci musiały zmierzyć się też z rozwiązaniem krzyżówki czy też rozszyfrowaniem hasła, które zostawił dla nich komisarz Dymski.

O opakowaniach

Głównym tematem gry terenowej ?wKOŁO odpadów? nie bez przyczyny były opakowania. ? Ponad 90% towarów wymaga opakowania, które po rozpakowaniu produktu muszą być zagospodarowane, co najczęściej ma miejsce w gospodarstwach domowych. Znaczną część z nich stanowią opakowania po żywności i napojach. Obecnie obowiązujące prawo sprawiło, że coraz więcej odpadów opakowaniowych trafia do recyklingu, ale sporo jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie. Problemem wciąż jest m.in. słaba znajomość zasad segregacji odpadów i tego, co nadaje się do ponownego wykorzystania ? podkreślił Mariusz Lubański, członek zarządu GLOB KON-WIT POLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A., sponsora pierwszej edycji gry terenowej ?wKOŁO odpadów?. Niestety w pojemnikach przeznaczonych do segregacji wciąż można znaleźć pojemniki po lekarstwach, farbach czy też olejach. ? Pomysł edukacji na temat recyklingu opakowań poprzez ?zabawę w podchody? bardzo nam się spodobał. Widzimy duży potencjał w realizacji działań edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży, w których poprzez bezpośrednie działanie, kształtowana jest również świadomość ekologiczna. Połączenie edukacji z zabawą, wyjście poza mury szkoły na pewno przyniesie dużo większy efekt edukacyjny niż realizacja dla nich prelekcji czy też przygotowanie kolejnej publikacji ? dodał M. Lubański.

Reguły gry

Rano przed rozgrywkami do każdej placówki zostały dostarczone zadania, które rozmieszczono w kilku miejscach na terenie szkoły. Gra rozpoczęła się punktualnie o godz. 11. Kapitan drużyny odczytał dzieciom zasady gry i wręczył im kopertę z pierwszym zadaniem. Po jego rozwiązaniu odczytywana była wskazówka, która prowadziła drużyny do następnego punktu zadaniowego. W sumie dzieci miały do rozwiązania osiem zadań dotyczących odpadów opakowaniowych. ? Chcieliśmy w tym roku trochę inaczej niż dotychczas włączyć się w obchody akcji ?Sprzątanie świata?, co spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jaki i dyrekcji szkół. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w rozgrywkach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z Koła ? wyjaśniła Katarzyna Sikorska, koordynator Zespołu ds. Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Kole. Ponadto podkreśliła, że nauczyciele początkowo z obawami podchodzili do pomysłu gry terenowej, gdyż nie wiedzieli, z czym to się tak naprawdę wiąże, ale okazało się, że była to również dla nich świetna zabawa. ? W trakcie rozgrywek udaliśmy się do kilku placówek by zobaczyć, jak wygląda przebieg gry i z prawdziwą przyjemnością obserwowaliśmy zaangażowanie dzieci (i kapitanów drużyn) i ich ciekawość, wynikającą z nieznajomości tego, co ich czeka w kolejnym punkcie zadaniowym ? powiedziała Marta Siatka, koordynator projektów edukacyjnych w firmie ABRYS, która jest pomysłodawcą i realizatorem gry terenowej ?wKOŁO odpadów?.

Na scenie

Wszystkie karty zadaniowe zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego w Kole, gdzie dokładnie je sprawdzono i przydzielono punkty za poprawność wykonania zadań. Zwycięzcy zostali wyłonieni jednak podczas II Pikniku Ekologicznego w Kole, który odbył się następnego dnia ? 19 września. Laureatem pierwszej gry terenowej ?wKOŁO odpadów została drużyna ?Leśne skrzaty? ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Drugie miejsce ex ?quo zajęły dwie drużyny: ?Tropiciele? ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole oraz ?Ekopiątka? ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Kole. Trzecie miejsce zajęła drużyna ?Ekogromada? z Zespołu Szkół Nr 1 w Kole. Laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrody w postaci książek edukacyjnych, zestawu dydaktycznego do hodowli dżdżownic, a także ekologicznych długopisów zostały wręczone przedstawicielom poszczególnych drużyn podczas pikniku ekologicznego.

Małgorzata Masłowska-Bandosz

GALERIA

Fot. M. Masłowska-Bandosz


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię