Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego zaprasza nauczycieli z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w bezpłatnych 6 godzinnych warsztatach dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w województwie lubelskim.

Na warsztaty zapraszeni są nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o gospodarce odpadami w województwie lubelskim. Atrakcją warsztatów będzie ciekawy zestaw materiałów warsztatowych zgodny z podstawą programową nauczania na poszczególnych etapach kształcenia oraz wagi wędkarskie. Organizator zapewnia także przerwy kawowe i posiłek.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu programu jest przeprowadzenie dwóch spotkań tematycznych z uczniami.

NAJBLIŻSZE TERMINY I MIEJSCA:

* LUBLIN
19 października, LFOŚN ul. Długa 13a w godz. 13.00 – 19.00

* BIAŁA PODLASKA
21 października, Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 44 w godz. 11.00 do 17.00

* KRAŚNIK
25 października, Wioska Dziecięca SOS ul. Gmeinera 8 w godz. 13.00 – 19.00

* ZAMOŚĆ
26 października, LSCDN, ul. Lwowska 19 w godz. 12.00 – 18.00

* CHEŁM
28 października, LSCDN, ul. Waśniewskiego 17 w godz. 13.00 – 19.00

Organizatorzy proszą o potwierdzenie swojego udziału w warsztatach na załączonym formularzu i odesłanie go e-mailem na adres: [email protected] lub przesłanie faxem na nr: 081 744 46 57  do dnia:

– LUBLIN – 15 października
– BIAŁA PODLASKA – – 19 października
– KRAŚNIK – 22 października
– ZAMOŚĆ – 22 października
– CHEŁM – 25 października

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 081 744 48 25.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Optymalizacja systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i poużytkowych na terenie województwa lubelskiego poprzez działania edukacyjno-demonstracyjne i monitoring”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię