W ramach VIII Festiwalu Recyklingu organizowanego w dniach 13 ? 16 czerwca 2012 r., podobnie jak we wcześniejszych edycjach, planowana jest zbiórka odpadów segregowanych.

W zamian za określoną ilość szkła białego, puszek aluminiowych, baterii, uczestnicy zbiórki otrzymają sadzonki roślin. Kontynuowana będzie także zbiórka opon od samochodów osobowych i dostawczych. Przeprowadzona zostanie również zbiórka elektro-odpadów (sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady problemowe). Akcja ta ma na celu wyrobienie w społeczeństwie nawyku segregacji odpadów. Przyczyni się ponadto do zwiększenia ilości zieleni w Sieradzu.

Zorganizowane zostaną „Punkty Recyklingu”, w których odbędzie się zbiórka odpadów segregowanych (szkło białe, puszki aluminiowe), oraz opon, baterii, odpadów problemowych i niebezpiecznych. Punkty te obsługiwane będą przez przedstawicieli Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sieradzu.

Podczas „Festiwalu Recyklingu” zorganizowane zostaną różnego rodzaju konkursy, nawiązujące tematycznie do ekologii, gospodarowania odpadami i recyklingu promujące świadome postępowanie ekologiczne i zdrowotne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących konkursach:

  • plastycznym – pod hasłem „SEGREGUJESZ – ZYSKUJESZ…I MATKI ZIEMI NIE OSZUKUJESZ”,
  • na piosenkę ekologiczną,
  • pokazie mody ekologicznej,

W każdym z nich uczestnicy otrzymają upominki, a laureaci nagrody, które zostaną wręczone podczas trwania festiwalu po zakończeniu konkursów.
 

Dodatkowo dla uczestników oddających odpady zorganizowany zostanie konkurs pt. „SEGREGUJESZ – ZYSKUJESZ…I MATKI ZIEMI NIE OSZUKUJESZ”. Konkurs ten przybliży mieszkańcom takie zagadnienia jak:
– właściwe segregowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych, problemowych i wielkogabarytowych w gospodarstwach domowych;
– oszczędzanie energii elektrycznej, cieplnej i wody;
– sprzątanie po swoich podopiecznych,
– wyrzucanie do odpowiednich pojemników przeterminowanych lekarstw oraz baterii,
– propagowanie szeroko rozumianej postawy „EKO”.
Za prawidłową odpowiedź w konkursie przewiduje się breloki, gadżety i inne upominki do ich wyczerpania.

Podczas Festiwalu Recyklingu przeprowadzone zostaną dodatkowo zbiórki:
– odpadów problemowych tj.: akumulatory małogabarytowe, akumulatory samochodowe, zużyte świetlówki inne źródła światła oraz termometry zawierające rtęć, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich (np. odrdzewiacze, płyny do udrażniania rur), oleje spożywcze przeterminowane oraz oleje przemysłowe i opakowania po nich, zużyte farby, lakiery, środki ochronne do drewna i opakowania po nich;
– sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– opony od samochodów osobowych lub dostawczych od osób fizycznych

Szczegółowe informacje dot. VIII Festiwalu Recyklingu oraz organizowanych konkursów znajdują się na stronie www.sieradz.eu. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię