Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja prowadzi konkursy dla uczniów oraz dla nauczycieli i trenerów edukacji ekologicznej z obszaru Dolnego Śląska.

Konkurs dla uczniów ma na celu propagowanie edukacji terenowej, form ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000 wśród  dzieci i młodzieży.
W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich przedmiotów placówek oświatowych woj. dolnośląskiego. Uczestnicy mają za zadanie wykonanie prezentacji lub krótkiego przedstawienia, wyreżyserowanie i sfilmowanie  tematu ulubionego miejsca w przyrodzie. Gotowe materiały /Prezentacje, bądź  Film „Obserwator Przyrody” należy przesyłać prezentację i lub film na płycie CD lub DVD na adres Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica oraz w wersji elektronicznej na adres [email protected]. Osoba kontaktowa z ramienia Fundacji: Zdzisława Osowska.
Termin nadesłania materiałów upływa 31 październik 2010.
Wymagania:

Szkoły podstawowe, gimnazja i średnie:
•Tekst  do 30 slajdów,
•Film do 10 minut charakteryzujący obszar, na którym znajduje się ulubione miejsce w przyrodzie.

Przedszkola i szkoły podstawowe (nauczanie zintegrowane):
•wykonanie naklejanek / kwiaty, bukiety, postacie, zwierzęta/ ze znalezionych ususzonych roślin.
•Wyklejone obrazy winny mieć rozmiary A 4.

Konkurs dla nauczycieli i edukatorów  na najlepszy scenariusz dotyczący formy ochrony przyrody i regionalizmu ma na celu promocję edukacji terenowej wśród  placówek i podmiotów zajmujących się edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział nauczyciele i edukatorzy  wszystkich przedmiotów placówek oświatowych oraz inne osoby zajmujące się edukacją z terenu woj. dolnośląskiego.
Scenariusze będące przedmiotem konkursu (formy ochrony przyrody i regionalizm) zajęć mogą być opracowane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3-4 strony).Gotowe materiały (scenariusze) należy przesyłać w wersji papierowej na adres: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul.Wrocławska 41, 59-220 Legnica oraz w wersji elektronicznej na adres : [email protected]. Osoba kontaktowa z ramienia Fundacji: Zdzisława Osowska. Termin nadesłania materiałów upływa 31 października 2010 roku.

Wymagania co do scenariusza:
Scenariusz ma służyć poznawaniu własnego regionu pod względem przyrodniczym, geograficznym i/lub   historycznym, kulturowym, społecznym,
•ma być przeznaczony dla konkretnej grupy wiekowej,
•ma dotyczyć zajęć edukacyjnych w różnej formie (nie tylko lekcyjnych) związanych z edukacją w terenie,
•może to być scenariusz już stosowany lub napisany na potrzeby Konkursu,
•można do scenariuszy załączyć ilustracje, mapki, fotografie w formacie JPG itp.,

Źródło: Zielona Akcja 
 

Cel konkursu to propagowanie edukacji terenowej, form ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000 wśród dzieci i młodzieży. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię