Karkonoski Park Narodowy wraz z Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. ?Tajemnice bioróżnorodności w Karkonoszach?.

Celem konkursu jest wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z przyrodą, dostrzegania i rozumienia znaczenia różnorodności biologicznej, rozbudzanie aktywności uczniów, rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na przyrodę, umożliwienie  fotografującym zaprezentowania swojego dorobku, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Uczestnik konkursu powinien dostarczyć maksymalnie 4 zdjęcia w formacie minimum 13 x 18 cm, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających przyrodę Karkonoszy, wykonanych w ciągu roku (dopuszcza się przedstawienie cyklu zdjęć).

Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać pocztą na adres: KCEE ul. Okrzei 28, 58-580 Szklarska Poręba, z dopiskiem “Konkurs fotograficzny” do 30.09.2011.

Źródło: www.kpnmab.pl

Karkonoska przyroda jest wspaniałym źródłem fotograficznych inspiracji. /fot. Lukasek89, wikipedia.org

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię