Trwa akcja ? Tesco dla szkół i dla środowiska? . W ramach akcji jest prowadzony konkurs pod hasłem ?Dbajmy o środowisko ? to takie proste!?. Konkurs rozpoczął się 16 marca, a jego zakończenie przewidziane jest na 30 listopada.

Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa Czart. Konkurs jest dwuetapowy (etap wojewódzki i ogólnopolski) i jest skierowany do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Polski. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja oraz szkoły, których uczniowie zostali laureatami poszczególnych etapów konkursu. Warunkiem  udziału w konkursie jest rejestracja na www.tesco.pl do 11 maja br. Do konkursu szkoła może wytypować po jednym zespole uczniów z każdej  kategorii wiekowej. Liczba członków zespołu jest nieograniczona, natomiast w finale konkursu biorą udział zespoły 9-osobowe.

Konkurs składa się z dwóch etapów: Etap I Wojewódzki – Półfinały Konkursu i Etap II Ogólnopolski – Finał Konkursu ETAP I Wojewódzki – Półfinały Konkursu. W konkursie biorą udział prace zgłoszone przez szkoły, i przesłane do 22 maja na adres: Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław z dopiskiem ,,TDS 2009”.

Wyniki Etapu I Wojewódzkiego – Półfinałów wraz z listą zwycięskich zespołów zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.tesco.pl, do 15 czerwca br. Zespoły, które zajęły I miejsce w Etapie I Wojewódzkim, mogą uczestniczyć w Etapie II Ogólnopolskim – Finale, jeśli wytypują 9 – osobowe zespoły (oraz dodatkowo 2 nauczycieli – w tym Opiekun zespołu) i potwierdzą chęć uczestnictwa w Finale Konkursu do 7 września.

Konkurs finałowy będzie składał się z trzech części: konkurs wiedzy, konkurs aktywności i konkurs kreatywności. Szczegółowy opis zasad współzawodnictwa i konkurencji finałowych znajduje się na www.tesco.pl. W finale  zwycięzcami zostają drużyny z każdej grupy wiekowej, które uzyskają najwyższą liczbę punktów ze wszystkich konkurencji (wiedzy, aktywności, kreatywności).

Jury wyłoni zwycięzców Finału Konkursu zdobywców I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz przyzna nagrody laureatom oraz ich opiekunom. 

Pełny regulamin konkursu znajduje się na www.tesco.pl.

Źródło: www.tesco.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię