Początek roku 2013/14 dla małej szkoły w Hejdyku to zapowiedź samych sukcesów. Kolejny powód do dumy to tytuł „Mistrz Edukacji Ekologicznej” XIV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu oraz otrzymanie nagrody głównej 5 tys. zł ufundowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wyróżnienie w kategorii „Srebrna Puszka”.

Dla naszej szkoły to też ogromne wyróżnienie. Przecież jesteśmy małą, wiejską szkołą, położoną w zacisznym miejscu Puszczy Piskiej. Jednak jest to potwierdzenie, że prowadzona w szkole selektywna zbiórka odpadów i szereg innych przedsięwzięć ekologicznych zostały ocenione przez Kapitułę najwyżej. Należy dodać ,że konkurowaliśmy w większości z podmiotami ( 80 zgłoszeń) typu zakłady, instytucje ekologiczne, fundacje, szkoły.

Czujemy się bardzo dumni, a jednocześnie zmotywowani do dalszej pracy. Nasze osiągnięcia to dowód naszego zaangażowania o dbałość środowiska naszej małej ojczyzny – Mazur.

Kolejnym powodem do radości okazał się fakt, że WFOŚIGW w Olsztynie podczas gali podsumowania konkursu w Poznaniu przyznał swoją nagrodę dodatkową dla naszej szkoły w kwocie 5 tys zł. za szeroko prowadzoną działalność ekologiczną z odnoszonymi sukcesami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, a jednocześnie ogromnie wdzięczni za takie wyróżnienie naszej szkoły. 

Szkoła w ramach zgłoszenia do konkursu o Puchar Recyklingu

•    w kategorii Edukacja Ekologiczna musiała opisać i udokumentować działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania prośrodowiskowe w 2012 r., programy i projekty zrealizowane w szkole i ich zasięg oddziaływania 
•    w kategorii Srebrna Puszka – wykazanie i udokumentowanie masy zebranego surowca wtórnego (puszek) w przeliczeniu na mieszkańców miejscowości (za 2012 r.), skuteczność i innowacyjność programów związanych z selektywną zbiórką realizowanych w szkole i najbliższym środowisku, współpraca z partnerami, promocja działań

Celem Konkursu o Puchar Recyklingu jest wyłonienie w Polsce i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów tych, którzy realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.
Konkurs składa się z kilku kategorii( Szklana Statuetka, Srebrna Puszka, Lider Zbiórki Tworzyw, Złota Bela Makulatury, Zielona Bateria Zielony Kontakt Lider Sortowania, Edukacja Ekologiczna). Jest to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Jego  organizatorem jest ABRYS Sp. zo.o w Poznaniu.

Warunkiem uczestnictwa w kategoriach konkursu było opracowanie całościowe formularzy szczegółowych, dodatkowe opisy przedsięwzięć oraz dołączenie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej działania wymagane  zgodnie z regulaminem. Dokumentację przygotowała nauczycielka Małgorzata Ruszczyk.

Otrzymanie takich funduszy dla szkoły jest  wielką radością. Na pewno zostaną wykorzystane  na cele zgodnie z potrzebami szkoły. Nie żal czasu poświęconego w wakacje na opracowywanie dokumentacji na konkurs. Takie wyniki pozwalają o tym zapomnieć. W tym konkursie wystartowaliśmy  po raz pierwszy.
                                         
Małgorzata Ruszczyk – koordynator ekologii SP Hejdyk

Twoja szkoła też może uzyskać tytuł "Mistrza Edukacji Ekologicznej" – więcej o Konkursie o Puchar Recyklingu

Pani Maria Sokoll- zastępca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie odbiera nagrodę dla SP Hejdyk / Fot. Małgorzata Ruszczyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię