Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje konkurs EkoEdu, którego celem jest nagrodzenie ośrodków edukacji ekologicznej w województwie śląskim za najciekawsze projekty zrealizowane w ostatnich trzech latach.

Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do 30 września na adres: WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice z dopiskiem „EkoEdu” wraz z opisem projektu oraz statutem lub innym dokumentem potwierdzający działalność ośrodka.

Jury konkursowe oceniać będzie pomysł prowadzenia działalności ekologicznej, innowacyjność i atrakcyjność realizowanych form działalności, wpływ prowadzonej pracy na życie mieszkańców województwa śląskiego w zakresie ochrony środowiska oraz promocję prowadzonej działalności.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2011 roku.

Źródło: wfosigw.katowice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię