Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci organizowała Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ?Świetlik?.

Do tegorocznej III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik" zgłosiło się 13270 uczestników z 566 szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Uczestnicy pod nadzorem "opiekunów Konkursu" na terenie swoich szkół 23 marca 2010 roku o godz 9:00 napisali test finałowy .Testy zostały przygotowane przez Zespół Pracowników Naukowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego a następnie rozesłane do szkół.

Każda grupa wiekowa  pisała test dostosowany do swojego poziomu. Część pytań testowych  dotyczyła Eksperymentów Konkursowych , które uczniowie wykonywali  w szkołach podczas lekcji lub w domu pod nadzorem osoby dorosłej. Pozostałe pytania obejmowały zakres tematyczny takich dziedzin jak : biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia, ekologia, przyroda. Po zakończeniu Konkursu – tego samego dnia wewnętrzni „opiekunowie konkursu” musieli odesłać  na adres Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego karty odpowiedzi.

Zgodnie z regulaminem Konkursu do  23 maja  testy zostaną sprawdzone i ocenione przez zespół ekspertów oraz zostaną wyłonieni Laureaci .Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.swietlik.edu.pl. Uczestniczące w konkursie szkoły po zalogowaniu się na stronie będą mogły sprawdzić swoje wyniki.

Nagrody ufundowane przez wspierających Konkurs Sponsorów wraz z dyplomami zostaną rozesłane do szkół w dniu ogłoszenia wyników.

Nagrody :

 • Albumy przyrodnicze, zeszyty edukacyjne "Młody obserwator przyrody" MECENAS Konkursu Oficyna Wydawnicza MULTICO.
 • Edukacyjne filmy dla dzieci i młodzieży z serii Da Vinci Learning- Da Vinci Media GmbH.
 • Zestaw przenośny  „Jak to się dzieje…?”   zawierający  15 tablic z tematyki przyrodniczej -MENTOR- ścieżki edukacyjne.
 • Zestawy laboratoryjne dla szkół –EDUKA
 • Książki przyrodnicze oraz przygodowe – Wydawnictwo Jedność oraz Wydawnictwo ZNAK
 • Zestawy programów antywirusowych dla szkół- producent oprogramowania ArcaBit
 • Puzzle ekologiczne- Pracownia edukacji Ekologicznej EKO-CONCEPT
 • Bilety wstępu do Ogrodu Doświadczeń oraz JURA PARKU
 • Zestawy przyrządów szkolnych- NinoIdeas
 • Książeczki z serii Spotkania z Legendą –Wydawnictwo Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Najliczniej uczestniczące szkoły mają szanse ma wygranie :

 • Warsztatów Przyrodniczych przeprowadzonych na terenie ich siedziby  przez pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • zaproszenia na wykłady Uniwersytetu Dzieci  w Krakowie , Wrocławiu, Warszawie
 • zajęć o Internecie i nowych technologiach przeprowadzonych na terenie siedziby ich szkół przez Wykładowców Uniwersytetu Dzieci (Partnera Edukacyjnego Konkursu)
   

Plakat konkursu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię