Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi Przysłop zrealizowała projekt pt. „Oszczędność energii i odnawialne źródła energii lekarstwem na zmiany klimatyczne”. Projekt obejmował edukację ekologiczną mieszkańców Gminy Zawoja z zakresu oszczędności energii i sposobów ograniczających emisję CO2 oraz z zastosowania OZE w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów dwóch szkół podstawowych w Gminie Zawoja: Szkoły Podstawowej nr 4 w Zawoi Przysłop i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne. Zajęcia dla uczniów oraz konkursy wiedzy z nagrodami przygotowali i przeprowadzili pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Sucha.

Odbyły się konkursy plastyczne i wiedzy w szkołach objętych projektem. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe. W szkołach powstały gazetki edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii i praktycznych sposobów ochrony klimatu. Podczas realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o liczne publikacje książkowe i multimedialne dotyczące zmian klimatycznych na Ziemi. Materiały edukacyjne zostały przekazane przez: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy, Polską Zieloną Sieć z Krakowa, WWF Polska.

Przeprowadzono warsztaty dla społeczności lokalnej z zakresu oszczędzania energii, zastosowania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych oraz o praktycznych sposobach ograniczania emisji CO2 do atmosfery.  Wydano i rozprowadzono ulotkę edukacyjno-informacyjną „Zapobiegaj zmianom klimatycznym – ograniczaj emisję CO2”.

W Szkole Podstawowej nr 4 w Zawoi przeprowadzono inwestycje na rzecz oszczędzania energii cieplnej i zmniejszenia emisji CO2, tzn. wymieniono zwykłe zawory grzejnikowe na zawory termostatyczne oraz wykonano izolację ciągu ciepłowniczego. Również przeprowadzono działania inwestycyjne w szkole na rzecz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ze środków Powiatu Suskiego zainstalowano małą elektrownię słoneczną. Wytworzona energia elektryczna wykorzystana jest do oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły. Oświetlenie za pomocą lampy diodowej. Elektrownia służy również do celów edukacyjnych i demonstracyjnych.

Z nieplanowanych działań na rzecz ochrony klimaty udało się przeprowadzić akcję sadzenia drzewek na Przysłopiu. Dzięki pomocy Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop” i Zawojskiego Stowarzyszenia Lasów Prywatnych, bezpłatnie rozprowadzono wśród mieszkańców i zasadzono 500 szt. drzewek (świerk, jodła, daglezja, modrzew, jawor, jarząb, sosna). Na bieżąco prowadzony jest monitoring oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 4 w Zawoi Przysłop na środowisko przy pomocy narzędzia internetowego „Kalkulatora CO2” (na www.ekoszkola.pl).

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju 2009”, sfinansowany przez Fundusz Partnerstwa ze środków pochodzących z firmy Toyota oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminę Zawoja i Powiat Suski.
 

Sadzenie drzew.

Elektrownia.

Elektrownia.

Praca konkursowa

Zajęcia w Zawoi Mosorne.

Zajęcia w Zawoi Przysłop.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię