Uczestnicy Akademii Jesiennej ?Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej?, prowadzonej przez Fundację Sendzimira, przygotują raport, który zaprezentują lokalnym interesariuszom. Wnioski z niego mogą wesprzeć realizację programu strategicznego ?Rzeka w mieście?.

Program ten został ujęty w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 r. Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności stolicy Wielkopolski poprzez przywrócenie rzeki miastu. Diagnoza aktualnego stanu obszarów nadbrzeżnych i kierunków ich rozwoju zostały przedstawione w “Strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu”. Łączy ona działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego prowadzące do poprawy jakości środowiska naturalnego i walorów przestrzennych obszarów w pobliżu rzeki.

Autorzy Strategii podkreślili konieczność doprecyzowania projektów, których zarys został przedstawiony w dokumencie. Tego zadania podejmą się uczestnicy Akademii Jesiennej.

Kursanci przeprowadzą wizję lokalną, spotkają się z przedstawicielami kluczowych interesariuszy. Na tej podstawie dokonają analizy sytuacji, wyodrębnią najważniejsze aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, a także zaproponują innowacyjne rozwiązania, które mogłyby wesprzeć realizację programu strategicznego „Rzeka w mieście”.

Do Poznania przyjedzie 30 uczestników z całej Polski, wyłonionych z ponad 160 kandydatów. Przez dwa miesiące przygotowywali się do projektu, uczestnicząc w intensywnym kursie e-learningowym. W Poznaniu wezmą udział w wykładach, warsztatach, które pomogą im w pracy nad projektem – mówi Joanna Klak, koordynatorka szkoleń e-learningowych Fundacji Sendzimira. Wśród uczestników są m.in. architekci krajobrazu, urbaniści, inżynierowie środowiska, ekonomiści i socjologowie. Doświadczenie zawodowe zdobywali w samorządach lokalnych, instytucjach naukowych i badawczych, organizacjach pozarządowych.

Fundacja Sendzimira od 16 lat prowadzi międzynarodową Akademię Letnią „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”, którą ukończyło już blisko 500 osób z Europy Środkowo-Wschodniej. Kurs, który od 9 listopada odbywa się w Poznaniu jest pierwszą edycją prowadzoną wyłącznie w języku polskim i dla uczestników z Polski. Program Akademii został również dostosowany do potrzeb osób aktywnych zawodowo, dlatego stacjonarne szkolenie potrwa 10 dni zamiast trzech tygodni. Raport z Akademii Jesiennej zostanie zaprezentowany 18 listopada.

W poprzednich latach kursanci Akademii Letniej zajmowali się m.in. „Martwą Wisłą” w Toruniu, zrównoważonym rozwojem turystyki w rejonie Półwyspu Helskiego, gospodarką wodną w gminie Zawoja, koncepcją Łodzi jako Europejskiej Zielonej Stolicy do 2020 r.

Więcej informacji na temat kursu oraz raporty z wcześniejszych edycji można znaleźć na stronie internetowej: www.sendzimir.org.pl

 

Uczestnicy wyodrębnią najważniejsze aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, a także zaproponują innowacyjne rozwiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię