Śląski język, będący obecnie w trakcie kodyfikacji sięga nie tylko lokalnej tradycji, lecz jest to język żywy i innowacyjny. Świadczy o tym specyficzna forma fraszki, zwana ?szpaską?. Tematyka tych krótkich utworów jest różnorodna, a z uwagi na nazwę musi być oczywiście radosna, żartobliwa, humorystyczna. Szpaska nie stroni też od czarnego humoru, satyry ? może więc drwić i wykpiwać.

Specyficzny dla szpaski jest układ wersów, rytm i rymy;
x – a
x – b
x – a
x – b
2x – c
2x – c

Znak „x” oznacza ilość sylab w wersie, a literki „a”, „b”, „c” kolejność  rymów. Ogłaszamy więc konkurs szpasek pisanych po śląsku, o tytule „Szpaska w lesie” – a więc o lesie jako całości, o drzewach poszczególnych gatunków, a nawet o poszyciu i runie leśnym. Te elementy w treści szpasek powinny być wyraźnie widoczne.
Przykład szpaski spełniającej wymogi konkursowe:
Wiosna
W iglach brzima
Sie legnyła
Chocioż zima
Źle jyj niy ma
Zbudzi prawie sie we marcu
Coby chuciom mloć we garcu

[Bronisław Wątroba]

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród twórców piszących po śląsku i czytelników tej literatury, tematyki ściśle związanej z ochroną przyrody. Tym samym też uwrażliwienie środowiska regionalnego na idee, które wpisane są w założenia statutowe naszego stowarzyszenia. Autorów prosimy o przesłanie do końca kwietnia 2011 roku zestawu trzech szpasek na adres: Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, ul. Robotnicza 3/5 41-710 Ruda Śląska 10.

Stronę maszynopisu lub wydruku komputerowego należy opatrzyć „godłem” (pseudonimem). Do listu prosimy dołączyć zaklejoną kopertę, sygnowaną tym samym „godłem” w której podane będą dane osobowe, adres wiek, numer telefonu lub adres e-mail.

Przesłane utwory ocenią jurorzy powołani przez stowarzyszenie. Najpóźniej 20 maja autorzy zostaną poinformowani o decyzjach jurorów i zaproszeni na uroczyste rozdanie dyplomów i upominków – zestawów publikacji wydanych przez RTPD. Przewidzianych jest 5 nagród. O dokładnym  terminie i miejscu, poinformujemy uczestników konkursu odrębnie.

Organizator konkursu: Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew.
Pomysłodawca: Bronisław Wątroba.

 

Konkurs dotyczy szpasek pisanych po śląsku, o tytule ?Szpaska w lesie? ? a więc o lesie jako całości, o drzewach poszczególnych gatunków, a nawet o poszyciu i runie leśnym. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię