Przedszkole nr 6 ?Pod Zielonym Parasolem? w Morągu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ?O Ziemię dbamy ? energię oszczędzamy!?.

Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących polskie lasy oraz ich ochrony; uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i  zachęcenie dzieci do twórczej działalności plastycznej, wzbogacenie ich przeżyć estetycznych.

Konkurs adresowany jest do dzieci 5-6 letnich oraz klas „O”. Dzieci przygotowują plakaty w formacie A3. Każda placówka może dostarczyć ograniczoną ilość prac indywidualnych – maksymalnie 5. Prace muszą być oprawione i opatrzone na odwrocie metryczką umieszczoną w lewym dolnym rogu zawierającą następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora; pełna nazwa, dokładny adres, numer telefonu i e-mail placówki; nazwisko i imię opiekuna artystycznego.

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 25 marca 2011 r. na adres:
Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”
ul. Pomorska 23
14-300 Morąg

Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu. Oceniane będą: oryginalność pomysłu dostosowana do wieku wykonawcy i zgodność z tematyką konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny. Laureaci najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nadania wyróżnień.

Do 1 kwietnia 2011 r. Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najlepsze prace. O wynikach konkursu biorący udział zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Gala konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Przedszkolu nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu.

Dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu: Bożena Warcaba i Beata Kamińska, pod numerem telefonu (89) 757 26 34  oraz pocztą e-mail: [email protected]

Konkurs pod patronatem Burmistrza Morąga, Nadleśnictwa Dobrocin, Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy W-MODN w Olsztynie oraz TOYOTA Marki.

Źródło: W-MODN
 

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody. / Fot. Justyna Furmańczyk, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię